Giáo Phận Kon Tum: Thư Mùa Vọng 2023

TOÀ GIÁM MỤC KON TUM
146 Trần Hưng Đạo – Kon Tum – Việt Nam
Số 262/VT/’23/Tgmkt

THƯ MÙA VỌNG

 

Kon Tum, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Kính gửi :  Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng Sinh
và toàn thể anh chị em trong gia đình Giáo Phận.

 Anh chị em quý mến,

Trong mỗi thánh lễ, chúng ta tung hô: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến”. Chúng ta chờ ngày Chúa đến trong vinh quang. Chúa đã đến, Chúa đang đến và Chúa sẽ đến. Tất cả những ý tưởng đó được gói gọn trong Mùa Vọng mà chúng ta đang bước vào. Ngoài việc chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất, Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng để đón Chúa vì không biết Chúa đến với chúng ta vào giờ nào, lúc nào.

Kính thưa anh chị em,

Mùa Vọng cũng khởi đầu năm Phụng vụ mới. Trong năm mới này, chúng ta được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi sống chủ đề thứ hai trong tiến trình Hiệp hành. Như anh chị em biết, ba chủ đề chính của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới là Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ. Năm vừa qua, chúng ta đã học hỏi, tìm hiểu và thực hành việc Hiệp Thông trong giáo phận cũng như trong giáo xứ, giáo họ. Năm nay chúng ta cũng sẽ học tập và thực hành việc Tham Gia như vậy.

Chúng ta làm nên Giáo Hội. Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô mà mỗi người chúng ta là một chi thể. Mỗi chi thể hoạt động và tham gia vào sinh hoạt chung của thân thể. Như vậy mọi thành phần dân Chúa phải tham gia một cách chủ động và tích cực vào việc xây dựng Giáo Hội, vì nếu không tham gia thì sự hiệp thông chỉ là lý thuyết suông.

Cách cụ thể,  Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục mời gọi hàng giáo sĩ và giới tu sĩ tham gia theo chức năng và ơn gọi riêng để phát triển Giáo Hội và làm chứng cho Chúa ở giữa thế gian. Riêng với anh chị em giáo dân, anh chị em được khuyến khích ý thức hơn về sứ mạng và vai trò của mình trong Giáo Hội: anh chị em được mời gọi đồng trách nhiệm với tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ.

Để xây dựng Giáo Hội, về mặt tinh thần, anh chị em giáo dân được mời gọi tham gia tích cực và nhiệt thành vào các sinh hoạt trong giáo họ, giáo xứ của mình, qua các ban ngành và hội đoàn, để không ai cảm thấy mình là người ngoài cuộc, lẻ loi và thừa thãi. Về mặt vật chất, anh chị em được mời gọi tham gia qua việc tuân giữ điều răn thứ 5 của Hội Thánh và những quy định của giáo luật. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta:

* Điều răn thứ 5 của Hội Thánh dạy: “Đóng góp theo khả năng cho nhu cầu vật chất của Hội Thánh”.

* Giáo luật điều  222 §1: “Các Kitô hữu có nghĩa vụ trợ cấp cho những nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội sẵn có những gì cần thiết cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cho những công việc tông đồ và bác ái, và cho việc nuôi sống các thừa tác viên cách xứng đáng”.

* Giáo luật điều 1261 §2: “Giám Mục giáo phận buộc phải nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ được nói đến ở điều 222 §1, và phải thúc bách họ thi hành nghĩa vụ ấy cách thích hợp”.

Kính thưa anh chị em,

Giáo phận là của anh chị em và anh chị em làm nên giáo phận. Khi kêu gọi sự đóng góp và trợ giúp từ phía anh chị em, giáo phận hy vọng vào sự “tham gia” cách tích cực và quảng đại của anh chị em. Với các anh chị em còn nhiều khó khăn, mà có lẽ đây cũng là hoàn cảnh chung của đa số anh chị em trong giáo phận chúng ta, thì “hai đồng tiền kẽm” của bà góa nghèo (Mc 12, 41-44) là một lời mời gọi để chúng ta đừng ngần ngại “tham gia” bằng cách đóng góp “phần của mình”. Hy vọng trong năm nay, năm “Giáo Hội tham gia”, anh chị em tham gia cách tích cực và quảng đại hơn.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Măng Đen và của thánh Kuy-ê-nót, xin Chúa chúc lành và ban sự bình an cho tất cả chúng ta.

Hiệp thông trong Đức Kitô.

(Ấn ký)

+Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ
Giám mục giáo phận Kon Tum.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail