Giáo hội Công giáo Đức giúp 673 triệu Euro trong năm 2022

Photo: Vatican News

Trong năm ngoái, 2022, tổng cộng Giáo hội Công giáo Đức đã tài trợ 673 triệu Euro cho các dự án mục vụ, xã hội và phát triển ở các nước nghèo trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Con số trên đây được trình bày trong phúc trình thường niên tựa đề: “Giáo hội hoàn vũ 2022 (Weltkirche 2022), công bố ngày 15 tháng Chín vừa qua, do Ủy ban đặc biệt của Hội đồng Giám mục Đức, trong đó có đại diện của những tổ chức và cơ quan quan trọng nhất của Giáo hội Đức trên bình diện quốc tế.

Ấn bản năm nay tập trung về những tình trạng chiến tranh và bạo lực, cũng như về vấn đề đời sống và đức tin trong những hoàn cảnh như thế. Ngoài chứng từ của những người bị thương tổn, còn có những tấm gương về công việc hòa giải và ký ức của Giáo hội, đồng hành với những người tị nạn và suy tư về sự có thể dung hợp giữa việc bảo vệ chống bạo lực và sứ điệp hòa bình của Kitô giáo.

Các thống kê tài chánh trong phúc trình cho thấy nguồn gốc và việc sử dụng các ngân khoản giúp Giáo hội trên thế giới. Phần lớn các số tiền đó do các ân nhân đóng góp, qua các cuộc lạc quyên và tiền thuế của Giáo hội. Số tiền những người đóng góp cho các tổ chức từ thiện Công giáo và các dòng tu lên tới gần 425 triệu Euro trong năm ngoái. Ngoài ra, có 29 triệu Euro đến từ các cuộc lạc quyên cho các lý do của Giáo hội hoàn vũ. Hội đồng Giám mục Đức, qua hiệp hội các giáo phận Đức và mỗi giáo phận đều hỗ trợ công việc của các tổ chức từ thiện Công giáo, rút từ tiền thuế các tín hữu đóng cho Giáo hội, ngân khoản này là 47,8 triệu Euro. Ngoài ra, chính phủ cũng hỗ trợ các dự án phát triển của Giáo hội và những can thiệp cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp thiên tai.

Chủ tịch Hội đồng Ủy ban “Giáo hội hoàn vũ” là Đức cha Bertram Meier, Giám mục Giáo phận Augsburg, bày tỏ cảm kích vì mức độ dấn thân đối với Giáo hội hoàn cầu. Ngài nói: “Tình liên đới vượt biên giới này hoàn toàn thuộc về sứ mạng của Giáo hội, và chúng tôi muốn bảo đảm trong tương lai. Chúng tôi cám ơn những người đã đóng góp ít nhiều, thực thi tình liên đới đối với những người túng thiếu trên thế giới”.

Đức cha cũng cám ơn chính quyền Đức vì đã tín nhiệm nơi hoạt động chuyên môn của Giáo hội trong lãnh vực này qua sự đóng góp cho các sứ vụ của Giáo hội. Ngoài ra, cần nhắc đến sự dấn thân của đông đảo người thiện nguyện trong các giáo xứ, các hội đoàn và trường học. Chính sự dấn thân của họ làm cho tầm mức hoạt động của Giáo hội trên bình diện thế giới có thể tiến hành được”.

Hội đồng của tổ chức “Giáo hội hoàn vũ” ở Đức gồm đại diện của Hội đồng Giám mục, các giáo phận, Hội đồng các Bề trên dòng tu, các tổ chức từ thiện của Giáo hội Đức hoạt động quốc tế, như Advenia, Caritas quốc tế, tổ chức Nhi đồng truyền giáo, quen gọi là “Các ca viên ngôi sao”, Misereor, Missio Aachen và Munich, Renovabis, Hội thánh Bonifaxio, v.v.

(Vatican News 18-9-2023)

Tags