Giám mục Trung Quốc thứ ba được Tòa Thánh phê chuẩn trong một tuần lễ

Photo: asianews.it

Giám mục người Trung Quốc thứ ba được Tòa Thánh phê chuẩn, đó là Đức cha Phêrô Ngô Dịch Thuận (Wu Yishun), 59 tuổi, được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn làm Giám mục Phủ doãn Tông tòa Thiệu Vũ (Shaowu), ở tỉnh Phúc Kiến.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng ngày 31 tháng Giêng vừa qua, lễ truyền chức cho Đức tân giám mục đã được cử hành tại nhà thờ Sinh nhật Đức Mẹ ở Nam Bình (Nanping), huyện Kiến Dương (Jianyang), mạn bắc tỉnh Phúc Kiến. Đây là một trong những tỉnh có đông đảo các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc.

Chủ phong là Đức cha Giuse Lý Sơn (Li Shan), Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, Giám mục Giáo phận Bắc Kinh. Hai vị phụ phong là Đức cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu), Giám mục Mân Đông (Mindong), Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Trung Quốc, và Đức cha Giuse Thái Bỉnh Thụy (Cai Bingrui), Giám mục Hạ Môn. Hiện diện trong thánh lễ có gần 80 linh mục thuộc các giáo phận khác nhau và hơn 360 nữ tu và giáo dân.

Hội đồng Giám mục Trung Quốc là tổ chức không được Tòa Thánh công nhận vì không bao gồm tất cả các giám mục tại nước này.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức cha Wu Yishun làm Giám mục Phủ doãn Tông tòa Thiệu Vũ (Shaowu), là nơi không có giám mục coi sóc từ thập niên 1950, khi vị giám mục thời đó là Maximilian Koenig, Dòng Chúa Cứu Độ, Salvatorian, buộc phải rời khỏi Trung Quốc. Đức tân giám mục nguyên quán tại Hạ Môn, và 1999 các cơ quan Giáo hội do Đảng kiểm soát đã ủy thác cho ngài trách nhiệm coi sóc giáo phận Mân Bắc (Minbei). Theo trang mạng Công giáo Trung Quốc (chinacatholic.cn), ngài được bầu làm giám mục ngày 18 tháng Giêng năm 2022. Tuy nhiên, Tòa Thánh ghi ngày phê chuẩn việc bổ nhiệm do Đức Giáo hoàng Phanxicô là 16 tháng Mười Hai năm ngoái, 2023. (Asia News 31-1-2024)

Trước Đức cha Ngô Dịch Thuận, đã có hai giám mục Trung Quốc được thụ phong, là Đức cha Tađêô Vương Dược Thắng (Wang Yuesheng), chịu chức ngày 25 tháng Giêng và được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Trịnh Châu (Zhengzhou), tỉnh Hà Nam. Tiếp đến là Đức cha Antôn Tôn Văn Quân (Sun Wenjun), Giám mục Giáo phận Duy Phường (Weifang), thuộc tỉnh Sơn Đông (Shandong), thụ phong ngày 29 tháng Giêng vừa qua.

(Asia News 29-1-2024)