Đức Hồng y Toppo bên Ấn Độ qua đời

Đức Hồng y Telesphore Placidus Toppo | Vatican News

Đức Hồng y Telesphore Placidus Toppo, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Ranchi, ở miền Đông bắc Ấn Độ, đã qua đời ngày 04 tháng Mười vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Toppo thuộc bộ lạc Kuruth và là người dân tộc (Adivasi) đầu tiên ở Ấn được bổ nhiệm làm hồng y. Sau khi theo học tại Đại chủng viện thánh Alberto ở Ấn, ngài sang Roma theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và thụ phong linh mục năm 1969.

Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Dumla năm 1978 và năm 1985, trở thành Tổng giám mục Giáo phận Ranchi. Ngài du hành nhiều nơi và biết nhiều ngôn ngữ, đã đón tiếp Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đến viếng thăm Ranchi năm 1986 và Mẹ Têrêsa Calcutta năm 1994. Đức Hồng y đã thực nhiều những công trình quan trọng về tôn giáo và xã hội ở bang Jharkhand, làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ hai khóa, tổng cộng tám năm trời và từng làm Chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XI, về “Thánh Thể, nguồn mạch và tột đỉnh đời sống và sự mạng của Giáo hội”, hồi tháng Mười năm 2005.

Với sự qua đi của Đức Hồng y Toppo, Hồng y đoàn còn 241 vị, trong số này 136 vị là hồng y cử tri và 105 vị trên 80 tuổi.

(Sismografo 4-10-2023)