Đức Hồng y Congo: Fiducia supplicans làm mất uy tín Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành

Photo: Vatican Media

Đức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, phê bình thời điểm công bố Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin, cho phép chúc lành các cặp đồng phái là điều gây thiệt hại cho uy tín của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự đồng hành, hay hiệp hành, do Đức Thánh cha triệu tập, vì nó tạo cho người ta cảm tưởng sai trái rằng Tuyên ngôn vừa nói của Bộ Giáo lý đức tin là kết quả các cuộc thảo luận trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Ambongo năm nay 64 tuổi, cũng là thành viên Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha. Tuyên bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, trong khóa họp từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Giêng của đại diện Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, nhóm tại Nairobi, Kenya, ngài đặc biệt phê bình thời điểm công bố Tuyên ngôn Fiducia supplicans, ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái và nói rằng thời điểm như thế thật là gây hại cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục. “Trong khóa đầu tiên nhóm tại Roma hồi tháng Mười năm ngoái, Thượng Hội đồng đã bàn về tất cả những vấn đề liên quan đến các cặp đồng tính luyến ái, nhưng không quyết định gì. Vì thế, việc công bố Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin giữa hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục, bị nhiều người coi đó là hoa trái của Thượng Hội đồng, mặc dù nó chẳng liên hệ gì tới Công nghị này”.

Theo Đức Hồng y, nhiều người đã coi khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục gián tiếp biểu lộ sự chấp thuận các cặp đồng tính luyến ái”. Đây là điều đi ngược với văn hóa Phi châu và đạo lý cơ bản của đức tin Công giáo.

Trong cuộc họp giữa hai Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Âu châu vừa nói, nhiều giám mục Phi châu nói rõ ràng, tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục không được cho phép Giáo hội hoàn vũ thay đổi đạo lý để gọi là “tạo không gian cho tất cả mọi người”, trong đó hầu hết các quan sát viên coi là một tài liệu tham chiếu về cuộc tranh luận về những tương quan đồng phái.

Cha Raphael Simbine, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Phi châu, nói rằng: “Chúa và là Thầy chúng ta, Đức Giêsu Kitô mời tất cả mọi người trở thành môn đệ của Chúa. Nhưng tất cả những người đáp lại lời mời ấy để trở nên môn đệ của Chúa thì phải theo Chúa, không phải theo những điều kiện riêng của mình, nhưng phải theo các điều kiện và tiêu chuẩn của Chúa. Lời mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu bao gồm thách đố phải liên tục hoán cải, từ bỏ cuộc sống tội lỗi để sống thánh thiện”.

(Crux now 30-1-2024)