Dòng Tá viên Mục vụ bệnh nhân Haiti tiếp tục sứ mạng dù bị vây hãm

La violenza imperversa nella capitale haitiana Port-au-Prince | Vatican News

Dòng Tá viên Mục vụ bệnh nhân, quen gọi là Dòng thánh Camillo, ở Haiti, tiếp tục sứ mạng phục vụ các bệnh nhân trong khu vực thủ đô Port-au-Prince, bị các băng đảng võ trang vây hãm.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Mới đây, chính phủ Haiti, do Thủ tướng lâm thời Michel Patrick Boisvert điều khiển, đã gia hạn tình trạng khẩn trương cho đến ngày 03 tháng Năm tới đây. Trong những ngày qua, các băng đảng đã tìm cách chiếm Phủ tổng thống nhưng không thành công, nhưng chúng chiếm được quyền kiểm soát Tổng bệnh viện lớn nhất nước.

Dòng thánh Camillo đảm trách một mà thương do cha Robert Daudier làm giám đốc, với 285 nhân viên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha cho biết nhà thương của cha phải chịu sự bạo hành hằng ngày của các băng đảng kiểm soát khu vực nhà thương. “Họ chặn đường khiến các nhân viên nhà thương gặp nhiều khó khăn khi ra ngoài, tìm các đồ tiếp tế. Xe cứu thương cũng gặp nhiều khó khăn khi đi qua các chốt chặn.

Thành viên các băng đảng này thỉnh thoảng cũng tới nhà thương để xin tiền, hoặc xin được chữa trị. Cha Robert nói: “Khi họ đến với một người bị thương vì đạn, một điều cũng khá thông thường, thì họ rất hung hăng với các nhân viên... Thật khó đối thoại với những người ấy. Họ rời nhà thương vừa khi có thể. Họ chỉ là những người thuộc quyền các thủ lãnh uy quyền của các băng đảng.”

Cha Robert nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của các tu sĩ là giúp đỡ dân chúng, đang bị xách nhiễu do các băng đảng võ trang. Cha cũng cho biết tại nhà thương chỉ có một nửa trong số 125 giường có bệnh nhân. “Các bệnh nhân rất ngại đến nhà thương để được chữa trị, vì tình trạng bất an trên đường phố: Họ sợ gặp những người võ trang dọc đường, vì thế các bệnh nhân được đưa tới nhà thương khi bệnh của họ đã trở nên nặng. Các giường bệnh nhân được các nhân viên sử dụng để ở lại nhà thương, vì họ sợ đi ra đường phố. Các băng đảng đó có thể tấn công bất kỳ ai đi qua, kể cả các bệnh nhân. Một số người thuộc các băng đảng đó thật là tàn ác”.

Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, 53.000 người Haiti đã rời bỏ vùng thủ đô trong những tuần lễ gần đây, không kể 100.000 người trước đó đã chạy xuống miền nam Haiti để lánh nạn.

Trong thư gửi hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, cha Antonio Menogon, Giám đốc Hội từ thiện “Camiliana Madian Orizzonti” cũng thuộc dòng thánh Camillo than rằng: “Tôi nghĩ đến thảm kịch dân Haiti đang lún sâu hơn mỗi ngày, trước sự dửng dưng của thế giới. “Chẳng ai đề cập đến, và tệ hơn nữa, chẳng ai can thiệp. Với những việc nhỏ bé, chúng tôi tìm cách hiện diện để giúp đỡ bao nhiêu người Haiti để họ sống, mặc dù sự thinh lặng bao quanh họ.”

(Vatican News 5-4-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail