Đặc ủy của Đức Thánh cha tại Ấn Độ ra tối hậu thư

Photo: ucanews.com

Đặc Ủy của Đức Thánh cha Phanxicô tại Giáo hội Công giáo Syro Malabar ở bang Kerala Ấn Độ, Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, ra lệnh tối hậu cho các linh mục phản loạn phải tuân phục quyết định của giáo quyền về vấn đề cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất, từ ngày 20 tháng Tám tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thư tối hậu của Đức Tổng giám mục Cyril có đoạn viết: “Mọi bất tuân lệnh này sẽ bị coi là cố tình, đích thân và có tội bất tuân phục Đức Thánh cha. Vì thế, với thư này, tôi đích thân truyền cho mỗi người trong anh em rằng mọi sự bất tuân với đường hướng này, sẽ đưa tới các biện pháp kỷ luật không thể tránh được”.

Thư này được coi là bước cuối cùng trong cuộc xung đột từ lâu nay về phụng vụ trong Giáo hội Syro Malabar. Trong số 35 giáo phận thuộc Giáo hội này, chỉ có Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly có vấn đề, vì hàng trăm linh mục nhất định không tuân hành quyết định của Hội đồng Giáo hội này được Tòa Thánh phê chuẩn.

Sự xung đột và chống đối leo thang trong những tháng gần đây, với vụ đặt chướng ngại chặn đường, tuyệt thực, đốt hình nộm của các Hồng y Tổng giám mục trưởng, và Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương.

Đức Thánh cha Phanxicô đã cử Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, người Slovak, nguyên Tổng thư ký Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, và hiện là Tổng giám mục Giáo phận Kosice, làm Đặc sứ của ngài, với năng quyền đặc biệt, đến Ấn Độ để giải quyết chung kết tình trạng này, kể từ ngày 04 tháng Tám vừa qua. Nhưng nhiều linh mục vẫn tỏ ra bất tuân phục. Họ đốt thư của Đức Tổng giám mục Đặc ủy hoặc từ chối không đọc thư này tại các nhà thờ liên hệ. Đức Tổng giám mục cũng nhận xét một vài linh mục ở Ernakulam-Angamaly, trong thánh lễ, đã bỏ phần cầu nguyện cho Đức Thánh cha Phanxicô và Đức Tổng giám mục trưởng, cũng như Đức Tổng giám mục Giám quản Tông tòa của giáo phận này. Hành động này có thể bị coi là hành vi ly giáo và nếu tiếp tục, thì các linh mục ấy có thể bị vạ tuyệt thông.

Trong thư tối hậu, Đức Tổng giám mục Vasil viết: “Tôi mời gọi các cha hãy vâng phục quyền bính hợp pháp, nêu gương tốt cho các tín hữu, sống xứng đáng với thánh chức đã lãnh nhận như một hồng ân hoàn toàn nhưng không từ Chúa, qua Giáo hội, được giáo quyền cử hành”.

Một vài linh mục phản loạn đã chống lại thư này từ sau khi ban hành.

(Pillar.com 17-8-2023)