Cuộc gặp gỡ thứ 25 của các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc

Photo: cpbc.co.kr

Cuộc gặp gỡ thứ 25 giữa các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Mười Một vừa qua, tại Tổng giáo phận Tokyo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc gặp gỡ này, các giám mục đã bàn về một giai đoạn mới trong các cuộc thảo luận giữa hai Hội đồng Giám mục tại Á châu, với mục đích cùng nhau đọc lại những vấn đề lịch sử dưới ánh sáng của sự thật và hòa giải. Qua dòng thời gian, các cuộc gặp gỡ cũng trở thành những cơ hội để chia sẻ về các vấn đề mục vụ, linh đạo và thần học.

Cuộc gặp gỡ thứ 25 vừa qua có chủ đề là: “Cùng nhau tiến bước trong tinh thần Thượng Hội đồng”. Lẽ ra, cuộc gặp gỡ đã diễn ra hồi tháng Mười Một năm 2019, nhưng bị hoãn lại vì trùng vào dịp Đức Thánh cha Phanxicô viếng thăm Nhật Bản, tiếp theo đó có ngăn trở là đại dịch Covid-19.

Hiện diện tại cuộc gặp gỡ thứ 25, có 23 giám mục Hàn Quốc, đứng đầu là Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Matthia Lý Vĩnh Huân (Ri Yong Hoo, Lee Yong Hoon), Giám mục Giáo phận Suwon (Thủy Nguyên). Về phía Nhật Bản, có 16 giám mục, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Giáo phận Tokyo, Isao Kikuchi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Trong những ngày họp, các giám mục đã cứu xét những kết quả và các viễn tượng trao đổi giữa hai bên, nhất là để biết những công tác và viễn tượng của Giáo hội tại hai nước, theo những người trẻ hai bên.

Sáng ngày 16 tháng Mười Một, các tham dự viên đã cứu xét và thông qua sứ điệp chung tưởng niệm.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản đã diễn ra hồi tháng Hai năm 1996, với mục đích phát triển ý thức lịch sử chung giữa hai nước. Cuộc gặp gỡ tới đây sẽ diễn ra vào năm 2024 tại Tổng giáo phận Quang Châu (Gwangju), Hàn Quốc.

Trong lịch sử, Đại Hàn trở thành nước bị Nhật Bản bảo hộ và sau đó đến năm 1910 thì hoàn toàn bị Nhật sáp nhập, cho đến khi Nhật đầu hàng vào tháng Tám năm 1945.

(Sismografo 21-11-2023)