Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức than phiền vì lá thư của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

Photo: Bishop Georg Bätzing of Limburg, Germany and Polish Archbishop Stanislaw Gadecki of Poznan. | Photo: AFP

Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, than phiền vì lá thư Đức Tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, gửi Đức Thánh cha Phanxicô để chống lại những chủ trương cải tổ Giáo hội Công giáo do Con đường Công nghị tại Đức chủ trương.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thư đề ngày 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức cha Bätzing than phiền vì thái độ “thiếu huynh đệ”, không hề đề cập đến các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng Mười vừa qua ở Roma. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thay vì đối thoại, Đức Tổng giám mục Gądecki đã đưa ra những lời than phiền không đúng với Đức Giáo hoàng, về tiến trình cải tổ tại Đức.

Lá thư than phiền của Đức cha Bätzing được nhật báo Rzeczpospolita của Ba Lan đăng tải, hôm thứ Hai, ngày 27 tháng Mười Một vừa qua.

Thư của Đức Tổng giám mục Gądecki gửi Đức Thánh cha viết ngày 09 tháng Mười Một, trong đó ngài bày tỏ tỏ lo âu vì Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI có nguy cơ bị một số người trong Công giáo Đức lèo lái và lợi dụng để biện minh cho những chủ trương công khai đi ngược lại giáo huấn của Công giáo do Con đường Công nghị của Giáo hội này chủ trương. Thư của Đức Tổng giám mục Gądecki chỉ được phổ biến trên trang mạng của hãng tin Công giáo Ba Lan Ekai, hôm 15 tháng Mười Một vừa qua.

Đức Tổng giám mục Gądecki nhận định rằng có nguy cơ là những khám phá khoa học mà Con đường Công nghị Đức trưng dẫn để biện minh cho sự chấp nhận đồng tính luyến ái, đổi giống, là sai lầm, như trường hợp lý thuyết dân gian về kỳ thị chủng tộc có những sai lầm. Những người chủ trương cải tổ Giáo hội muốn tạo nên một cuộc cách mạng chịu ảnh hưởng của các ý thức hệ cấp tiến tả phái hơn là dựa trên Tin mừng.

Thư của Đức Tổng giám mục Gądecki nói đến sự kiện các giám mục Đức đã gửi một tài liệu dài 159 trang cho các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục XVI để trình bày về Con đường mà Giáo hội Đức đang theo đuổi.

Thư của Đức cha Bätzing có đoạn viết: “Tôi quyết liệt bác bỏ lối tiếp cận của Đức cha, giọng văn của lá thư cũng như cách thức Đức cha trình bày các sự kiện”. Và trong thư, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng đặt câu hỏi: liệu Chủ tịch của một Hội đồng Giám mục của một Giáo hội địa phương có quyền phán xét tính chất Công giáo của một Giáo hội địa phương khác và hàng giám mục của nước này hay không. Theo tôi, đây là một sự vượt quá quyền hạn của Đức cha”.

(KNA 27-11-2023)