Chính phủ Bồ Đào Nha chi hơn 18 triệu Euro cho Đại hội Giới trẻ 2023

Photo: © Duarte Nunes \ JMJ 2023

Hôm mùng 10 tháng Mười vừa qua, Thứ trưởng đặc trách quốc hội vụ của Bồ Đào Nha, bà Ana Catarina Mendes, cho biết chính phủ nước này đã chi 18 triệu 200.000 trong tổng số 20 triệu Euro dự kiến cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tuyên bố trước các đại biểu Quốc hội Bồ Đào Nha, bà Catarina Mendes nói rằng chính phủ không thể không chu toàn các trách nhiệm của mình trong vấn đề di chuyển, sức khỏe và tất cả những hoạt động hậu cần cho việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới trẻ. Sự tiết kiệm ngân sách có nghĩa là trong số 20 triệu Euro được Hội đồng Bộ trưởng ấn định như mức tối đa, chính phủ đã chi gần 18 triệu 246 Euro.

Bà Thứ trưởng đã trao cho các đại biểu quốc hội chi tiết phúc trình chi phí, đồng thời cho biết con số hơn 18 triệu 200.000 Euro không bao gồm chi phí mà một vài bộ, như Bộ Tư pháp, hành chính nội vụ, cơ cấu hạ tầng, y tế, môi trường và kinh tế chi trong dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ. Chi phí gián tiếp này là thành phần ngân sách quốc gia của mỗi bộ.

Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa là cuộc gặp gỡ lớn nhất của các bạn trẻ thế giới với Đức Giáo hoàng và có khoảng một triệu 500.000 người trẻ tham dự.

(Ecclesia 10-10-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail