Caritas Thụy Sĩ giúp 20 triệu cho dân Ucraina

A building destroyed by shelling in Ukraine | AFP or licensors

Trong hai năm qua, từ khi chiến tranh bùng nổ tại Ucraina, tổ chức bác ái Caritas của Công giáo Thụy Sĩ, đã giúp 20 triệu quan, tương đương với gần 23 triệu Mỹ kim cho việc cứu trợ cho các nạn nhân chiến tranh tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện thời, ông Peter Lack, Giám đốc cơ quan bác ái này, đang ở Kiev, thủ đô Ucraina để thẩm định về tình trạng nhân đạo. Ông cho biết “Các còi hụ báo động máy bay réo lên nhiều lần trong ngày và cả ban đêm, và đang ảnh hưởng nhiều đến dân chúng. Chiến tranh đang tạo ảnh hưởng tàn phá trong đời sống của những người dân Ucraina, kể cả những người không thuộc các vùng có giao tranh. Nhiều trường học phải đóng cửa vì không có nơi tránh bom. Ở miền đông Ucraina, việc dạy học được thực hiện trực tuyến khi có thể. Các bà mẹ ở nhà để gần gũi con cái và bảo đảm sự ổn định của chúng. Và vì không làm việc, nên họ khó có đủ tiền để trả các chi phí thuê nhà, điện và lương thực. Sau khi phải trốn chạy, nhiều người sống trong tình trạng bị chấn thương, nghèo khổ và cô lập. Các nhu cầu rất khác nhau”.

Ông Peter Lack cũng kể rằng “Những gia đình mới tị nạn gần đây từ những vùng có các cuộc giao tranh ồ ạt ở miền đông Ucraina để chạy về các thành thị an toàn hơn, đang cần những trợ giúp khác so với những người ở tại nguyên quán và từ hai năm nay tìm cách đương đầu với tình trạng phức tạp của chiến tranh ở Ucraina. Cũng vì thế, các dự án cứu trợ của Caritas Thụy Sĩ được thường xuyên duyệt lại và thích ứng với các hoàn cảnh khác nhau”.

Caritas Thụy Sĩ cũng nhắc lại rằng hiện nay có khoảng 65.000 người Ucraina tị nạn tại Thụy Sĩ. Vì tình hình cuộc sống Ucraina vẫn còn bấp bênh, nên Caritas thấy rằng vẫn còn quá sớm, chưa thể thảo luận về việc đưa những người Ucraina ấy hồi hương. Một hiệp định hòa bình là điều kiện thiết yếu để khởi sự giai đoạn này.

Theo Caritas, Thụy Sĩ cần chứng tỏ tình liên đới với Ucraina trong chính sách đối ngoại và đối nội. Tái thiết và trợ giúp nhân đạo tại Ucraina là điều cơ bản và thích hợp. Tuy nhiên, công trình này phải được tài trợ qua một ngân sách ngoại thường và không giảm bớt các ngân khoản dành cho sự cộng tác quốc tế, vì nếu lấy vào ngân khoản vốn dành cho sự cộng tác như thế, thì những người tại các nước nghèo sẽ bị thiệt thòi”.

(Sir 21-2-2024)