Các vị lãnh đạo Kitô Ấn Độ chống luật vi phạm tự do tôn giáo

Photo: asianews.it

Các vị lãnh đạo thuộc diễn đàn Kitô ở bang Assam miền đông bắc Ấn Độ phê bình đạo luật vi phạm tự do tôn giáo mới được chính quyền bang này ban hành, với chủ trương gọi là “chống những người chữa trị huyền bí”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đạo luật này do Thủ tướng Himanta Biswa Sarma của bang Assam cổ võ và đã được phê chuẩn hôm mùng 10 tháng Hai vừa qua, nhắm ngăn chặn việc truyền đạo và những việc thực hành liên hệ với tín ngưỡng để chữa bệnh. Luật phạt tù và phạt tiền những người thực hành việc chữa bệnh nhắm hoán cải dân bộ lạc, như Thủ tướng Sarma tuyên bố. Ông cũng nói rằng luật nhắm duy trì tình trạng hiện nay về sự quân bình tín ngưỡng: có nghĩa là người Hồi giáo tiếp tục là Hồi giáo, Kitô hữu tiếp tục là tín hữu Kitô, người Ấn giáo tiếp tục là tín đồ đạo này. Mục đích của luật là ngăn chặn việc truyền đạo tại bang này.

Trong thông cáo, Đức cha John Moolachera, Tổng giám mục Công giáo của Giáo phận Guwahati, Chủ tịch Diễn đàn Kitô bang Assam, và Mục sư Chowaram Daimari Tổng thư ký cùng với vị phát ngôn của diễn đàn, phê bình rằng những người chủ trương đạo luật có những ý tưởng sai lầm về việc thực hành và phương pháp chữa trị; vai trò của tín ngưỡng và kinh nguyện trong việc đương đầu với bệnh tật; sự tôn trọng những khác biệt giữa các tôn giáo.

Đức Tổng giám mục và các chức sắc khác cũng phê bình việc Thủ tướng Biswa Sarma đặt một sự song song giữa việc chữa bệnh huyền nhiệm và truyền đạo. Trước tiên, có nhiều bệnh xá và nhà thương được công nhận và hoạt động trong lãnh vực y khoa, cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho các bệnh nhân. Hoạt động của các cơ sở này không phải là truyền đạo hoặc chiêu dụ tín đồ, nhưng là một lời đáp trả cảm thương đối với đau khổ của con người, bất phân biệt tín ngưỡng của người bệnh.

Ngoài ra, tín ngưỡng và lời cầu nguyện cũng giữ một vai trò trong việc chữa trị, cầu khẩn ơn chữa lành, chứ không liên hệ gì tới ma thuật. Đây là chiều kích thiêng liêng của đức tin và cuộc sống. Tiếp đến, cần tôn trọng sự khác biệt giữa các tôn giáo và việc cầu khẩn phúc lành của Thiên Chúa, của Đấng Tối Cao, là điều vẫn được thực hành tại các Đền thờ, hoặc trong các thánh đường”.

Sau cùng, các vị lãnh đạo Kitô bày tỏ lo âu trước những đe dọa đối với các tổ chức giáo dục, những yêu cầu của các thành phần Ấn giáo cực đoan đòi các trường học Kitô phải tháo gỡ các biểu tượng Kitô, hoặc một số thành phần đòi du nhập việc thờ phượng Ấn giáo trong các trường Kitô.

(Asia News 17-2-2024)

Tags