Các tín hữu LGBTQ+ thất vọng về Văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng

Photo from Vatican News

Bày tỏ sự thất vọng nhiều nhất về Văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục là những người ủng hộ và làm việc mục vụ cho các tín hữu Công giáo đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là “LGBTQ”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha James Martin, Dòng Tên người Mỹ, người từ lâu dấn thân trong lãnh vực này và đã được Đức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến nhiều lần, cũng như mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI này. Cha bày tỏ thất vọng vì văn kiện đúc kết và nói với Tạp chí The Tablet của Anh quốc, hôm 29 tháng Mười vừa qua, rằng: “Tôi tin rằng phần lớn các tín hữu Công giáo LGBTQ thất vọng, vì họ không hề được nhắc tới, dù là một lần, trong văn kiện đúc kết. Về điểm này, Văn kiện không tương ứng với nhiều cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ và cũng được nhắc đến trong một số bài phát biểu tại các khóa họp khoáng đại”.

Quả thực, trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục, có dùng từ “LGBTQ” nhưng trong Văn kiện đúc kết, từ này không hề được sử dụng, và chỉ gọi là “Những người có xu hướng khác về tính dục”.

Cả ông Francis De Bernardo, Giám đốc điều hành tổ chức gọi là “Thừa tác vụ những Con đường mới” (New Ways Ministry) bày tỏ thất vọng vì Văn kiện đúc kết chỉ tái khẳng định qui luật cố hữu của Hàng giáo phẩm, trái ngược với ước muốn nồng nhiệt của các tín hữu Công giáo trên thế giới muốn Giáo hội dấn thân tích cực với những người LGBTQ. Văn kiện không đưa ra tuyên bố tích cực nào với các tín hữu thuộc thành phần này và họ rất thất vọng”.

(Tổng hợp 29-10-2023)

Tags