Các giám mục Liên hiệp Âu châu ủng hộ nới rộng Liên hiệp

Photo: Comece

Các giám mục đại biểu của các Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, gồm 27 nước, ủng hộ việc nới rộng Liên hiệp này, tiếp nhận các nước đang xin gia nhập.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong tuyên ngôn, công bố sau ba ngày nhóm tại thành phố Lomza, bên Ba Lan, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Tư vừa rồi, nhân kỷ niệm hai mươi năm mười nước Đông và Trung Âu gia nhập Liên hiệp Âu châu, từ ngày 01 tháng Năm năm 2004, các giám mục COMECE khẳng định rằng: “Chúng tôi coi viễn tượng có thêm các nước gia nhập Liên hiệp là một sứ điệp hy vọng mạnh mẽ cho công dân của các nước đang xin, và như một lời đáp trả ước muốn của họ được sống trong an bình và công lý”.

Hiện nay, có năm nước đã xin và đang chờ được gia nhập Liên hiệp Âu châu, đó là Albania, Bosnia Erzegovina, Ucraina, Moldavia và Georgia.

Các giám mục nhận xét rằng: “Sau tình trạng mệt mỏi trong những năm qua, ngày nay tình trạng bị đảo lộn: chiến tranh xâm lăng của Nga chống Ucraina và những biến chuyển chính trị địa lý tại các nước lân cận với Liên hiệp Âu châu, đã mang lại một đà tiến mới cho sự gia nhập Liên hiệp trong tương lai. Đây là một sự cần thiết về chính trị địa lý đối với sự ổn định của đại lục chúng ta”.

Các giám mục Liên hiệp Âu châu nhận xét rằng việc gia nhập Liên hiệp Âu châu là một tiến trình hai chiều: nó đòi các nước đang xin phải tiếp tục cải tổ cơ cấu trong những lãnh vực chủ yếu, như luật pháp, củng cố các cơ cấu dân chủ, các quyền cơ bản, kể cả tự do tôn giáo và tự do báo chí, bài trừ tham nhũng và nạn tội phạm có tổ chức. Về phần Liên hiệp Âu châu, sự đáng tin của tiến trình mở rộng Liên hiệp cũng đòi phải có những bước cụ thể từ phía Liên hiệp để chuẩn bị đón nhận các nước thành viên mới. Tương lai việc mở rộng Liên hiệp Âu châu là một cơ hội để thực hiện ý tưởng một Âu châu thống nhất, ăn rễ sâu trong tình liên đới cụ thể và để tái khám phá, trong tinh thần trung thành, sáng tạo những lý tưởng cao cả đã gợi hứng cho việc thành lập Liên hiệp”.

(Sir, Vatican News 22-4-2024)

Tags