Các giám mục Bỉ chống an tử cho người “chán đời”

Vers la sortie? | CC BY 2.0

Các giám mục Bỉ bày tỏ sự kinh ngạc và phẫn nộ vì đề nghị cho phép kết liễu sinh mạng (Euthanasie), hay là “an tử” cho những người “chán sống” theo lời yêu cầu của đương sự.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đề nghị này do ông Luc Van Gorp, Chủ tịch Hội tương trợ Kitô (Christelijke Mutuaniteit), miền Flamand đưa ra. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ trợ tử cho những người già, nhất là vì áp lực tài chánh trong việc săn sóc sức khỏe.

Theo các giám mục Bỉ, đề nghị này “đi ngược lại trọng tâm của xã hội loài người và lịch sử nền văn minh của con người, tức là sự tôn trọng cơ bản đối với sự sống con người, và nhất là sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất”. Sự kiện đề nghị này được đưa ra do một chủ tịch hội tương trợ Kitô lớn nhất thực là một điều càng không thể hiểu nổi.

Ông Luc Van Gorp cổ võ những biện pháp quyết liệt về vấn đề người già: “Có nhiều người cao tuổi chán sống, mệt mỏi vì cuộc đời. Tại sao bạn cứ phải kéo dài cuộc sống của họ? Chính những người già ấy cũng không muốn như vậy, và về vấn đề ngân sách, sự kéo dài cuộc sống như thế gây tốn phí cho công qũy”.

Để biện minh cho đề nghị trên đây, ông Chủ tịch Hội Tương trợ Kitô nhắc đến những tốn phí do sự già nua của dân chúng gây ra và việc tìm kiếm những nhân viên cần thiết để săn sóc họ.

Các giám mục Bỉ nhìn nhận rằng “những thách đố trong vấn đề này thực sự đáng kể, các phương tiện tài chánh không phải là vô tận” và chắc chắn “có những quyết định khó đề ra”. Tuy nhiên, trong một xã hội thực sự là con người, những chọn lựa không thể được thực hiện gây thiệt hại cho những người cần được săn sóc, và càng không thể chọn giải pháp trợ tử để giải quyết vấn đề”.

Các giám mục Bỉ cho biết là thực sự kinh ngạc vì giải pháp này lại do một vị Chủ tịch Liên minh toàn quốc các tổ chức tương trợ Kitô. Phẩm giá con người là thánh thiêng và là cột trụ thiết yếu của mọi xã hội con người xứng với danh nghĩa của mình”.

(Cath.ch 13-4-2024)

Tags