Các giám mục Âu châu nhóm tại Ba Lan

Photo: Cristian Gennari/Siciliani/COMECE

Các giám mục đại biểu của các Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu châu, gồm 27 nước sẽ nhóm họp tại thành phố Lomza bên Ba Lan, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Tư tới đây, để đào sâu về tiếng nói của các nước Trung và Đông Âu, nhân dịp kỷ niệm 20 năm mở rộng Liên hiệp Âu châu.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo của Ủy ban Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, gọi tắt là COMECE, cho biết khóa họp sẽ có ba phiên họp chính, qui trọng tâm vào tiến trình hội nhập Liên hiệp Âu châu, về sự nhận thức của Trung và Đông Âu, cũng như về những đường hướng tương lai, trong bối cảnh những thách đố địa chính trị.

Ngày 17 tháng Tư, các giám mục sẽ bàn về những thành công và thách đố của sự hội nhập vào Liên hiệp Âu châu, với sự trợ giúp của ông Ján Figel, thành viên Hội đồng của Viện Âu châu Canh tân và Kỹ thuật, vốn là trưởng đoàn thương thuyết trong tiến trình gia nhập của Cộng hòa Slovak vào Liên hiệp Âu châu.

Thứ Năm, ngày 18 tháng Tư, một cuộc thảo luận đặc biệt sẽ bàn đến nhận thức của các nước Trung và Đông Âu về Liên hiệp Âu châu, với sự tham dự của ông Alojz Peterle, cựu Thủ tướng Slovenia. Hôm đó, Đại hội sẽ đón Đức Tổng giám mục Stanislaw Gądecki, Tổng giám mục Poznan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Thứ Sáu, ngày 19 tháng Tư là ngày họp chót, sẽ có sự tham dự của giáo sư Tomas Halík, giáo sư môn xã hội học ở Đại học Carolina, Praha, Chủ tịch Hàn lâm viện Kitô của Cộng hòa Tiệp. Các giám mục sẽ trao đổi với ông về viễn tượng Đông và Trung Âu, liên quan đến tương lai Giáo hội và Kitô giáo ở Âu châu.

(Sir 11-4-2024)

Tags