Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” quyên góp được 146 triệu Euro

Ông Florian Ripka, Giám đốc điều hành chi hội “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở Đức | Kirche in Not

Trong năm ngoái (2022), Tổ chức bác ái Giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” đã quyên góp được khoảng 146 triệu Euro, tức là tăng 13 triệu so với năm trước đó, để tài trợ các dự án bác ái.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đây là một con số kỷ lục trong 76 năm lịch sử của cơ quan bác ái Công giáo này.

Ngân khoản vừa nói do 23 văn phòng quốc gia lạc quyên được nơi 364.000 ân nhân của hội, và cơ quan này không hề nhận được tài trợ của chính quyền hoặc từ Giáo hội hoặc từ tiền thuế Giáo hội.

Tại Đức, năm ngoái, các ân nhân của “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” đã góp 18 triệu 300.000 Euro, tức là tăng 4,9% so với năm 2021 trước đó. Ông Florian Ripka, Giám đốc điều hành chi hội “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở Đức nói rằng: “Tôi có ấn tượng mạnh vì trong thời kỳ khủng hoảng này, Giáo hội đã vượt lên trên chính mình và các ân nhân đã quảng đại hỗ trợ công việc của chúng tôi. Mặc dù đời sống đắt đỏ thêm, nhiều ân nhân ở Đức vẫn tỏ ra nhạy cảm trước những lầm than trên thế giới. “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” thường là tổ chức duy nhất tiếp tục ở lại, cả khi các cơ quan từ thiện khác ra đi vì lý do an ninh. Sự đóng góp của các ân nhân giúp Giáo hội tiếp tục ở gần những người khốn cùng và từ đó cả dân chúng cũng được nâng đỡ”.

Theo phúc trình thường niên của “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, trong năm 2022, tổng cộng có 5.702 dự án tại 128 quốc gia được tài trợ, tức là tăng 8% so với năm 2021. Dự án lớn nhất là tái thiết một trung tâm giáo xứ ở Irak với gần một triệu Euro. Dự án nhỏ nhất là tài trợ lớp bồi dưỡng cho các cộng tác viên của Giáo hội với 300 Euro. Cùng với số tiền còn lại từ năm 2021, tổng cộng trong năm ngoái, “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” chi 148 triệu 700.000 Euro cho các dự án từ thiện. Về tỷ lệ số chi của “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, có 83% để tài trợ các dự án nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại và để loan truyền đức tin, 10% dành cho các hoạt động quyên góp và săn sóc các ân nhân, sau cùng gần 7% dành cho việc quản trị.

Năm ngoái, phần lớn số chi của “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” tiếp tục dành cho các cơ quan đối tác tại Ucraina, với 353 dự án, tổng phí là chín triệu 500.000 Euro, để hỗ trợ hoạt động của các linh mục, nữ tu và các cộng tác viên của Giáo hội, dấn thân giúp đỡ những người di tản nội địa và dân chúng nghèo tại các vùng chiến tranh.

Có 32% số chi được dành cho Phi châu, tiếp đến là 18,1% cho Trung Đông, 17,7% cho Đông Âu, 16,7% cho Mỹ châu Latinh và 14,6 cho Á châu và Úc châu. Cơ quan bác ái Giáo hoàng này giúp đỡ 1.200 giáo phận, 40.000 linh mục, 21.000 nữ tu và khoảng 14.000 chủng sinh trong các hoạt động tông đồ hoặc huấn luyện.

(CNA Đức, 17-6-2023)