Đức Thánh cha nhận đơn từ nhiệm của Đức giám mục Giáo phận Bắc Ninh

Photo: giaophanbacninh.org

Hôm 17 tháng Sáu vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Dòng Tên, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Phó, đương nhiên lên kế nhiệm.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Hoàng Văn Đạt năm nay 76 tuổi, sinh ngày 20 tháng Bảy năm 1947 thuộc giáo phận Bắc Ninh, gia nhập Dòng Tên năm 1967 và thụ phong linh mục năm 1976, khi được 29 tuổi. Ngài đảm trách nhiều công tác trong dòng và năm 2008 được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Còn Đức tân Giám mục Chính tòa Bắc Ninh, Giuse Đỗ Quang Khang, năm nay 58 tuổi (1965), sinh năm 1965 tại Thủ Đức, theo học triết và thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ năm 1993 đến 1999 và thụ phong linh mục cùng năm. Sau đó, cha làm cha phó giáo xứ Chợ Đũi cho đến năm 2001. Tiếp đến, cha du học Pháp, học Thần học Kinh thánh tại Học viện Công giáo Toulouse ở miền nam Pháp và đậu cao học.

Từ năm 2006 đến 2010, cha Khang học tại Giáo hoàng Học viện Kinh thánh ở Roma và đậu Cử nhân Kinh thánh. Trở về nước, cha làm Giám đốc Học vụ tại Đại chủng viện thánh Giuse, đồng thời giảng dạy môn Kinh thánh tại đây.

Ngày 30 tháng Mười năm 2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám đốc Học vụ Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn, làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Giáo phận Bắc Ninh.

Theo niên giám 2022 của Tòa Thánh, Giáo phận Bắc Ninh có hơn 145.000 giáo dân Công giáo, trên tổng số 8 triệu 800.000 dân cư với 84 giáo xứ.

(Rei 17-6-2023)