Đại diện giáo dân Công giáo Ba Lan phê bình Con đường Công nghị tại Đức

Photo: Vatican News

Các đại diện giáo dân Công giáo Ba Lan mạnh mẽ phê bình Con đường Công nghị tại Đức, là không dựa trên Tin mừng và gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của Giáo hội.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các đại diện giáo dân Ba Lan, thuộc Hội thánh Maximiliano Kolbe hướng dẫn, bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ tại Varsava với một phái đoàn của Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, do bà Irme Stetter-Karp hướng dẫn. Đây là một cơ quan cùng với các giám mục Đức đề xướng và điều hành Con đường Công nghị để cải tổ Giáo hội Công giáo tại nước này.

Lập trường của giáo dân Ba Lan được trình bày trong thông cáo của Phong trào Công giáo Tiến hành Ba Lan, công bố hôm 27 tháng Năm vừa qua, sau cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Thông cáo có đoạn viết: “Mặc dù nhắm mục tiêu cao thượng là để củng cố chứng tá Kitô, nhưng Con đường Công nghị của Công giáo Đức không dựa trên Tin mừng và trái ngược với những nguyên tắc căn bản của đức tin Công Giáo... Con đường Công nghị này dành cho những dấu chỉ thời đại một chỗ đứng quan trọng, mặc dù ý nghĩa của những dấu chỉ này không rõ rằng và được giải thích khác nhau. Tiến trình cải tổ do Con đường Công nghị đề ra là một đe dọa cho sự hiệp nhất của Giáo hội”.

Con đường Công nghị đã quyết định về việc dân chủ hóa Giáo hội, nới lỏng độc thân linh mục, yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ, và cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội. Đặc biệt có quyết định lập Hội đồng Con đường Công nghị để cùng với các giám mục kiểm soát và cai quản Giáo hội tại Đức, điều mà Tòa Thánh đã phủ nhận.

Thông cáo của Công giáo Tiến hành Ba Lan nhận xét rằng tuy Con đường Công nghị không chính thức bó buộc các giáo phận phải tuân hành, nhưng nó tạo sức ép trên toàn thể các lãnh vực của Giáo hội tại Đức.

Tại nước này, không phải mọi người đều đồng ý với Con đường Công nghị, vì nhiều người xác tín con đường này không dẫn tới sự canh tân đích thực, và bỏ qua nòng cốt cuộc khủng hoảng đức tin. Ngoài ra, Phong trào Công giáo Tiến hành Ba Lan nhận định rằng việc thiết lập Hội đồng Con đường Công nghị để cai quản Giáo hội sẽ đưa tới chỗ con đường này đặt mình trên hàng giám mục.

(katholisch.de 29-5-2023)