Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường niên năm A, 30/07/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường niên năm A, 30/07/2023.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.