Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay năm B, 03/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III  Mùa Chay năm B, 03/03/2024

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.