Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm B, 02/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm B, 02/06/2024.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.