Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B, 12/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B, 12/05/2024 

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.