Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Dung năm A, 06/08/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Dung năm A, 06/08/2023

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.