Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 24/06/2024: Tình thương và lòng thành tín của Chúa, mãnh liệt và bền vững muôn năm

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Đó là những lời ngọt ngào của thánh vịnh 117 (116), một thánh vịnh ngắn nhất trong danh sách 150 thánh vịnh, nó có một chỗ đứng đặc biệt trong phụng vụ Do Thái: đó là một trong các thánh vịnh được hát sau bữa tiệc Lễ Vượt Qua[1]. Thánh vịnh ngắn này nói lên điều cơ bản và quan trọng nhất của nền thần học Kinh Thánh, nó diễn tả điều cốt yếu của niềm tin chúng ta về tình thương lòng thành tín của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa được tác giả miêu tả rất mãnh liệt, còn lòng thành tín của Ngài thì tác giả miêu tả bền vững muôn năm. Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện với bài Thánh vịnh này trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, các Tin Mừng theo thánh Mátthêu và Máccô đã nhắc đến: “Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ôliu” (Mt 26,30; Mc 14,26). Cùng với tác giả thánh vịnh, cùng với Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình thươnglòng thành tín của Chúa để chúng ta ca ngợi và chúc tụng Chúa trong suốt cuộc đời.

Khi tìm những lý do để ca ngợi Chúa, tác giả thánh vịnh đã không ngần ngại liệt kê: tình thươnglòng thành tín của Chúa; hai ý tưởng này gợi cho dân Israel và cho chúng ta là dân của Thiên Chúa nhớ về giao ước tình yêu mà Thiên Chúa đã thiết lập. Tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, sự mãnh liệt này được thể hiện rõ nét nới Đức Giêsu, rằng: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13).

Một lý do nữa để chúng ta khen ngợi Thiên Chúa đó là: Thiên Chúa không chỉ có thương ta thật là mãnh liệt mà còn ban phát lòng nhân hậu thương xót bao la cho chúng ta. Nói như thánh Phaolô “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội(Rm 5,20). Hai từ ngữ tình thương lòng thành tín được đặt song song với nhau để diễn tả chủ đề Giao ước được thực hiện trong Chúa Giêsu: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời(Ga 3,16). Sự mãnh liệt của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu: Ngài là Thiên Chúa, đã trở nên người phàm như chúng ta vì yêu chúng ta. Ngài là tình yêu phục vụ, và đó là điều mạnh mẽ nhất không gì có thể đánh bại.

Hơn nữa, Thiên Chúa đáng được ca ngợi không chỉ vì tình yêu thương lòng thành tín mà còn vì chân lý trường tồn của Ngài. Nghĩa là, Ngài sẽ không thay đổi tình yêu và sự tốt lành của Ngài đối với chúng ta. Vì, “giao ước đã lập ra muôn đời Ngài nhớ mãi” (Tv 111,5b). Khi lòng thương xótchân lý được ca ngợi cùng nhau nó nhắc nhở chúng ta rằng: Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ mãnh liệt về chiều sâu và chiều cao (x. Rm 5,20; 1Tm 1,14 ) mà nó còn vĩnh cửu ở chiều dài trường tồn bền vững muôn năm.

Lòng thành tín của Ngài bền vững muôn năm. Chúng ta rất ít trung tín, ít vẹn lời Giao ước! Chúng ta bất nhất, hay thay đổi. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa cũng mong manh và nhạt phai dần, đồng thời cũng dễ tan biến mất. Những tình mến tốt đẹp ta dành cho Chúa cũng dần mất đi hương vị, những dấn thân phục vụ cũng mất đi sự quảng đại, theo thời gian! Nhưng, ngay cả khi ta bất trung với Thiên Chúa, thì Người, Người vẫn luôn thành tín muôn năm.

Tình yêu thương mãnh liệt lòng thành tín bền vững đó là đặc tính siêu việt của Thiên Chúa duy nhất. Vì vậy, ta cần ca rao cho muôn nước và cho ngàn dân biết để họ cùng ca ngợi. Thánh vịnh nói lên tình yêu Thiên Chúa và thánh vịnh cũng thúc giục chúng ta làm ngôn sứ cho Ngài.

Cầu nguyện theo Thánh vịnh 117 (116) chúng ta được mời gọi dấn thân phục vụ mọi người, mở rộng những chân trời yêu thương; là kêu gọi và truyền rao cho mọi người cùng ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa. Bởi vì, tình thương có sức liên kết: muôn nướcngàn dân. Muôn nướcngàn dân đã được tiền định để chỉ tôn thờ cùng một Thiên Chúa. Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa!

Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con giữa các dân tộc để chúng con kêu gọi mọi người cùng ca ngợi và chúc tụng Chúa. Xin làm cho Giáo hội đang sống giữa thế giới hôm nay, được trở nên dấu chỉ của tình thương và lòng nhân hậu của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay là lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, qua cuộc đời thánh nhân, chúng con cũng nhận ra tình yêu thương và lòng thành tín của Chúa. Xin cho tất cả những ai dõi bước theo ngài, cũng lên đường tiền hô mở đường cho Chúa.

Amen.

Minh Thanh


[1] Các thánh vịnh từ 112 đến 117 là các thánh vịnh được người Do Thái thường dùng để hát sau bữa tiệc Lễ Vượt Qua.