Thư Mục vụ Giáo phận Long Xuyên tháng 04/2023 – Thiên Chúa vui thích hiện diện giữa Dân Người

THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
THÁNG 4-2023

TRONG BẦU KHÍ SỐT SẮNG CỬ HÀNH MẦU NHIỆM VƯỢT QUA
CỦA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
THIÊN CHÚA VUI THÍCH HIỆN DIỆN

 Anh chị em thân mến!

Ngày 02/04/2023, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Phận chúng ta bước vào Tuần Thánh. Tuần Thánh là trung tâm của năm phụng vụ. Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Vượt Qua gồm sự khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Trong Năm Thánh Nhà Thờ Chánh Tòa, thư mục vụ tháng 04 có chủ đề: Trong Bầu Khí Sốt Sắng Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua Của Giáo Phận Long Xuyên, Thiên Chúa Vui Thích Hiện Diện Giữa Dân Người.

Anh chị em thân mến!

Tuần Thánh được khai mạc với Chúa Nhật Lễ Lá. Nghi thức phụng vụ của ngày Lễ Lá, phần đầu là nhằm tưởng niệm việc Chúa vào Thành Giêrusalem được các tông đồ và dân chúng hoan hỉ đón mừng, nhưng phần phụng vụ Lời Chúa là nói về sự khổ nạn của Chúa Kitô.

Trong Tuần Thánh, Đức Giám Mục cùng với linh mục đoàn của Giáo Phận cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu. Năm nay là Năm Thánh Nhà Thờ Chánh Tòa, Giáo Phận sẽ tổ chức lễ truyền dầu tại nhà thờ Chánh Tòa vào lúc 9:00, Thứ Ba Thánh ngày 04/04/2023. Đây cũng là dịp, trong bầu khí gia đình Giáo Phận, trước sự hiện diện của đức giám mục, phó tế, tu sĩ và đại diện giáo dân, các linh mục lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức linh mục của mình.

Cao điểm của Tuần Thánh là Tam Nhật Thánh.

Thứ Năm Thánh: Giáo Hội cử hành bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh, với giới răn mới: “Thầy ban cho anh em một giới răn mới là an hem hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em” (Ga 13,34). Tinh thần yêu thương phục vụ cách khiêm tốn theo gương Thầy Chí Thánh, được diễn tả trong nghi thức rửa chân. Trong nghi thức Thứ Năm Thánh, còn có nghi thức tôn thờ Thánh Thể, cụ thể là cử hành Thánh Lễ, cung nghinh Thánh Thể, và tín hữu thay phiên nhau tôn thờ Thánh Thể đến nửa đêm.

 Thứ Sáu Thánh: Thứ Sáu Thánh bao giờ cũng mang sắc thái trầm lặng vì Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Nghi thức Thứ Sáu Thánh bao gồm 3 phần: Phần phụng vụ Lời Chúa, mà trọng tâm là bài Phúc Âm tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cùng với những lời cầu nguyện Giáo Hội long trọng dâng lên Thiên Chúa. Phần Suy Tôn Thánh Giá, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi đến tôn thờ Thánh Giá, hoặc bằng bái gối hay cúi mình, hoặc bằng hôn kính. Cuối cùng là phần rước lễ. Kết hợp với nghi thức phụng vụ Thứ Sáu Thánh còn có việc giữ chay và kiêng thịt diễn tả sự đền tội cá nhân và làm việc bác ái. Thứ Sáu Tuần Thánh cũng là ngày khai mạc Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót cho đến Chúa Nhật thứ II Phục Sinh.

Thứ Bảy Thánh: Ngày Thiên Chúa chia sẻ định mệnh phải chết của con người. Trong ngày này, mọi tín hữu được khích lệ tổ chức suy niệm sự thương khó, hôn kính Thánh Giá, đi chặng đàng Thánh Giá.

Đêm Vọng Phục Sinh: Không một khoảnh khắc nào khác của năm phụng vụ súc tích ý nghĩa cho bằng Đêm Canh Thức Phục Sinh. Đây là trọng tâm của niềm tin Kitô giáo, Chúa đã sống lại. Bóng tối của Đêm Canh Thức được tràn ngập bởi ánh sáng của Nến Phục Sinh được lan truyền cho muôn ngọn nến của cộng đoàn. Trong ánh sáng Phục Sinh, Giáo Hội cử hành phụng vụ Lời Chúa về lịch sử cứu độ. Đặc biệt là nghi thức phụng vụ Phép Rửa, với việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và nhận lãnh nước thánh được làm phép trọng thể trong Đêm Vọng Phục Sinh. Có nhiều cộng đoàn tổ chức ban bí tích Rửa Tội cho các dự tòng và ban bí tích Thêm Sức và Thánh Thể cho các tân tòng trong Đêm Vọng Phục Sinh này.

Chúa Nhật Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thập Giá nhường chỗ cho lửa mới, dầu mới, nước mới và sự sống mới. Toàn thể Hội Thánh ca vang: Chúa đã sống lại thật, alleluia. Chúa Nhật Phục Sinh là nguồn gốc của Chúa Nhật, của văn minh Kitô giáo.

Với những tập tục và truyền thống Tuần Thánh trên, Giáo Phận Long Xuyên đề ra chương trình tu đức, mục vụ và loan báo Tin Mừng cụ thể:

Với các Linh Mục và Phó Tế thân quý!

1) Ước mong hàng giáo sĩ của Giáo Phận hãy nghiêm túc chuẩn bị cho mình, và cùng với các tu sĩ, chủng sinh và những giáo dân có trách nhiệm, chuẩn bị cho cộng đoàn về nghi thức Tuần Thánh. Rất cần thiết phải tập nghi thức cho các thành phần tham gia vào nghi thức Tuần Thánh, bảo đảm tính thánh thiêng, tính cộng đoàn, và tính tổ chức chu đáo của các nghi thức Tuần Thánh.

2) Cách đặc biệt, xin đề nghị với quý Cha, trong nghi thức sám hối đầu Thánh Lễ của thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục chủ tế, đại diện cho giám mục, linh mục và phó tế trong Giáo Phận, xin sự tha thứ từ giáo dân về những lỗi phạm, thiếu xót, nhất là gương mù gương xấu của hàng giáo sĩ.

3) Trong mùa Phục Sinh, xin quý Cha đi thăm giáo dân già cả, đau yếu, liệt lào. Trong cuộc thăm viếng này, xin quý Cha giải tội, xức dầu, trao Mình Thánh Chúa và an ủi các bệnh nhân. Trong trường hợp đủ điều kiện, xin quý Cha cử hành Thánh Lễ tại gia cho họ.

Với các giáo dân có trách nhiệm về phụng vụ trong cộng đoàn quý mến!

Anh chị em được mời tham gia trong các nghi thức đặc biệt của Tuần Thánh, như vị phó nội của hội đồng mục vụ giáo xứ, các lễ sinh, các ca đoàn, những vị đọc sách thánh, các vị đọc bài thương khó, các vị công bố Tin Mừng Phục Sinh, các vị được mời tham gia vào nghi thức rửa chân, ngắm đứng, ngắm lễ đèn… Xin anh chị em ý thức về sự thánh thiêng của nghi thức phượng tự, để dành thời gian tập luyện và phục vụ. Hãy luyện tập và tham gia với tinh thần đạo đức, phục vụ, hy sinh vì yêu mến Chúa và vì tôn trọng cộng đoàn.

Toàn thể cộng đồng dân Chúa thân mến!

1) Xin anh chị em tích cực và sốt sắng tham dự các nghi thức Tuần Thánh, các sinh hoạt chính thức của Giáo Hội và các sinh hoạt đạo đức bình dân của cộng đoàn. Xin anh chị em cũng chú tâm tuân giữ luật Hội Thánh, cụ thể là ăn chay và kiêng thịt thứ Sáu Tuần Thánh, đồng thời giữ luật xưng tội và rước lễ mùa Phục Sinh.

2) Xin anh chị em cũng thiết tha thực hiện công cuộc bác ái mùa Vượt Qua: Ngoài việc gây quỹ bác ái hằng năm vào thứ Sáu Tuần Thánh, năm nay, thư mục vụ cổ vũ các giáo xứ gây quỹ bác ái Tuần Thánh và Phục Sinh để làm việc bác ái. Ba (03) địa chỉ trong Giáo Phận cần được giới thiệu cho các lòng hảo tâm: 1/ Cơ Sở Mái Ấm Tình Mẹ, tại giáo xứ Giuse kênh 7b đang nuôi dạy 26 trẻ em mồ côi ; 2/ Mái Ấm Mong Thọ, tại giáo xứ Mong Thọ đang nuôi dạy 21 trẻ em đã được cứu sống khỏi những cuộc phá thai ; 3/ Trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm, tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang huấn luyện các thanh thiếu niên câm điếc.

3) Ước mong anh chị em thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, tại các nhà thờ hay tại tư gia. Giáo Phận sẽ kết thúc Tuần Cửu Nhật tại giáo xứ An Sơn, thuộc giáo hạt Vĩnh An với Thánh Lễ trọng thể cùng với ơn toàn xá do Đức Giám Mục chủ sự vào lúc 9:00 Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh.

Các dự tòng thân mến!

1) Anh chị em hãy tạ ơn Chúa và Giáo Hội về hồng ân được làm con Chúa và là anh chị em trong gia đình Giáo Hội qua bí tích Rửa Tội. Để biểu lộ tâm tình tạ ơn, anh chị em hãy cùng với cộng đoàn tham gia các nghi thức Tuần Thánh và sốt sắng lãnh nhận các bí tích khai tâm (Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể).

2) Nếu có điều kiện, anh chị em được khích lệ tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, vì theo truyền thống, đây là tuần dành riêng cho các tân tòng. Ngoài ra, anh chị em tân tòng được khích lệ tiếp tục học hỏi đào sâu đức tin, siêng năng tham dự sinh hoạt phượng tự, trung thành sống đức tin và can đảm làm chứng cho đức tin mình đã lãnh nhận.

Xin quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và anh chị em giáo lý viên có trách nhiệm, hãy tạo điều kiện để các tân tòng được tiếp tục tháp tùng sống đạo sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Anh chị em thân mến!

Chúng ta cầu xin Chúa cho Giáo Phận ý thức rằng chính trong bầu khí sốt sắng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, mà Thiên Chúa vui thích ở giữa gia đình Giáo Phận, đồng hành với Giáo Phận trong bình an, hiệp nhất và thánh thiện.

Xin Con Chiên Vượt Qua là Đức Kitô ban phúc lành cho gia đình Giáo Phận.

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

Nguồn: giaophanlongxuyen.org(28.03.2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail