Thư Mục vụ Giáo phận Long Xuyên tháng 03/2023 – Sám hối và canh tân

GIỮA TINH THẦN SÁM HỐI VÀ CANH TÂN
TRONG MÙA CHAY THÁNH CỦA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
THIÊN CHÚA VUI THÍCH HIỆN DIỆN

Anh chị em thân mến!

Hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta đã bắt đầu bước vào Mùa Chay thánh của Năm Thánh kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Chính vì thế, chủ đề của thư mục vụ Mùa Chay là “ Giữa Tinh Thần Sám Hối Trong Mùa Chay Thánh Của Giáo Phận Long Xuyên, Thiên Chúa Vui Thích Hiện Diện”.

Trước hết, chúng ta cần ý thức rằng: Mùa Chay của Giáo Hội là một cuộc tĩnh tâm thường niên, nhằm sám hối và canh tân, để cử hành mầu nhiệm nền tảng nhất của niềm tin Kitô giáo. Niềm tin đó là Chúa Giêsu đã Phục Sinh từ cõi chết và hôm nay Ngài vẫn đang là Đấng Kitô, Chúa chúng ta. Vì là mầu nhiệm nền tảng của đức tin, nên mầu nhiệm này trở thành ý nghĩa và động lực của cuộc hành trình đức tin, trong đó mọi tín hữu, đặc biệt là các dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong đêm vọng phục sinh, được mời gọi không ngừng đào sâu đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, và loan truyền đức tin này. Như vậy, ta đang biến năm tháng cuộc đời trần gian này trở thành một Mùa Chay của chính mình, để trong bầu khí cộng đoàn, ta cử hành mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô trong cuộc đời ta, và hướng về mầu nhiệm phục sinh ở cuối cuộc hành trình đời ta.

Như vậy, sám hối và canh tân phải là cách sống trong Mùa Chay của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận Long Xuyên. Cách sống này được biểu hiện qua các tập tục và truyền thống của Giáo Hội, cụ thể được thực hiện trong bầu khí của Giáo Phận Long Xuyên.

Hiện tình của Giáo Phận Long Xuyên: Giáo Phận Long Xuyên hiện đang có 162 giáo xứ, 59 giáo họ biệt lập và 26 giáo điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đây là những cộng đoàn tín hữu đang được phục vụ bởi hàng giáo sĩ là linh mục, là phó tế do Đức Giám Mục sai đến và được sự cộng tác của đông đảo các tu sĩ được bề trên gửi tới. Sự hiện diện của hàng giáo sĩ và tu sĩ gắn liền với sinh hoạt đạo đức Mùa Chay trong cộng đoàn, hiện đang là một nhân tố quan trọng có tính quyết định cho các sinh hoạt Mùa Chay và những hiệu quả thiêng liêng cho cá nhân và tập thể. Đây cũng là những cộng đoàn tín hữu còn thiết tha gắn bó với sinh hoạt phượng tự của Mùa Chay. Nhiều tín hữu sốt sắng tham dự các việc đạo đức bình dân trong mùa chay, đặc biệt là trong Tuần Thánh. Và nhiều hội đoàn và cá nhân đang tích cực tham gia vào các công cuộc từ thiện bác ái tại địa phương. Ngoài ra, hầu hết các cộng đoàn tín hữu trong Giáo Phận đang làm nổi bật tầm quan trọng của bầu khí cộng đoàn trong việc tổ chức các sinh hoạt đạo đức và bác ái mùa chay. Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng khó có thể thiếu được của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, của các Giới, của các Đoàn Hội Đạo đức và của các gia đình Công Giáo trong giáo xứ, giáo họ.

Từ những sắc thái đặc biệt trên, thư mục vụ đưa ra nhửng đề xuất cho các sinh hoạt tu đức, mục vụ và loan báo Tin Mừng của Giáo Phận trong Mùa Chay:

Với hàng giáo sĩ: các linh mục đã được thánh hiến qua bí tích Truyền Chức Thánh để trở thành hiện thân của Chúa Kitô mục tử hiện diện và phục vụ đoàn chiên của Chúa. Vì thế, thiết tha xin quý cha:

1/ Là mục tử đi tiền phong trước cộng đoàn: sẽ rất ích lợi nếu biết thỉnh ý hiệp hành với Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ để đề ra sinh hoạt mùa chay và cùng phân công thực hiện để đem lại lợi ích thiêng liêng, trước tiên cho chính linh mục và sau là cho cộng đoàn tín hữu.

2/ Là mục tử hiện diện giữa cộng đoàn: sẽ rất cần thiết nếu biết dành thời gian cầu nguyện (tâm nguyện) trước Chúa Giêsu Thánh Thể và tham dự các sinh hoạt phượng tự mùa chay với cộng đoàn.

3/ Là mục tử khiêm tốn đi sau phục vụ cộng đoàn: biểu hiện bằng cách siêng năng ngồi tòa giải tội, thăm viếng các kẻ liệt trong giáo xứ, giáo họ, và quan tâm đặc biệt đến các gia đình khô khan nguội lạnh, trễ nải, rối hôn phối…

Với các tu sĩ: Mùa chay là cơ hội thuận tiện cho các tu sĩ trong ơn gọi đời sống thánh hiến thực hiện một cuộc tĩnh tâm trong cuộc sống thường nhật. Chính vì thế, các tu sĩ được khích lệ sống gần gũi:

1/ Gần gũi với Chúa bằng dành giờ cầu nguyện riêng (tâm nguyện) với Chúa, đặc biệt là trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

2/ Gần gũi với nhau bằng dành thời gian cho nhau để gặp gỡ, lắng nghe và phân định nhằm xây dựng Nước Thiên Chúa hiện diện ngay trong cộng đoàn tu của mình.

3/ Gần gũi với tha nhân bằng cách tiếp xúc với dân cư tại địa phương, lương cũng như giáo, với ý thức đây là cơ hội để mình gặp gỡ chính Chúa Kitô đang vác thánh giá trong cuộc đời anh chị em giáo dân cũng như dân cư tại địa phương.

Với các hội đoàn và các giới trong giáo xứ, giáo họ: dưới sự hiệp hành của các vị phụ trách, và với trách nhiệm của ban điều hành của các đoàn hội và các giới, mọi thành viên được cổ vũ:

1/ Tổ chức và tham dự tĩnh tâm Mùa Chay để hòa giải với Chúa và anh chị em, để canh tân đời sống đạo đức trở nên thánh thiện hơn.

2/ Tham dự các giờ kinh nguyện để cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh, cụ thể là trong giáo xứ, giáo họ, được ơn sám hối và canh tân.

3/ Thăm viếng các gia đình trong địa bàn giáo xứ, giáo họ, đặc biệt các gia đình có người già cả, đau yếu, liệt lào…

Với toàn thể dân Chúa trong Giáo Phận:

1/ Để nhắc nhớ mình đã được thánh hiến qua bí tích Rửa Tội, là kết quả của cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, các cộng đoàn được khích lệ cử hành nghi thức rẩy nước thánh trên cộng đoàn trước Thánh Lễ Chúa Nhật, thay vì cử hành nghi thức sám hối đầu Thánh Lễ. Đồng thời cũng khích lệ các nhà thờ, nhà nguyện trong Giáo Phận có bình đựng nước thánh gắn ngay tại các cửa ra vào để các tín hữu sử dụng làm Dấu Thánh Giá trên mình trước khi bước vào nhà thờ, nhà nguyện.

2/ Cổ vũ mọi Kitô hữu sống sám hối và canh tân qua việc lãnh nhận bí tích Giải Tội. Cũng cổ vũ các giáo xứ, giáo họ tổ chức mời các cha khách đến ngồi tòa, tạo điều kiện cho mọi người có thể lãnh nhận bí tích Giải Tội cách dễ dàng không e ngại.

3/ Sống tinh thần chay tịnh mùa chay của bài Tin Mừng ngày thứ tư lễ tro là cầu nguyện, chay tịnh và bác ái yêu thương. Đặc biệt cổ vũ sống bác ái yêu thương, là tha thứ và hòa giải, là quan tâm và gần gũi, là phục vụ và chia sẻ.

Anh Chị em thân mến,

Chúa đã vui thích hiện diện trong lịch sử nhân loại và đã dấn thân bước trên con đường khổ nạn để phục sinh nhằm mời gọi con người sám hối và tin vào Tin Mừng cứu độ. Ngày nay, Giáo Phận Long Xuyên tin rằng Chúa vẫn đang tiếp tục vui thích hiện diện trong Giáo Phận, khi Giáo Phận trở thành một đoàn người lữ hành sống sám hối và canh tân trong cuộc hành trình đức tin.

Xin Chúa Giêsu Khổ Nạn và Phục Sinh, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria cùng hai Thánh Quý - Phụng, giúp cho chúng ta luôn xác tín rằng, Thiên Chúa luôn vui thích đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình sám hối và canh tâm của Mùa Chay Thánh 2023.

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

Nguồn: giaophanlongxuyen.org (21.02.2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail