Tiếp tục có những chia rẽ trong Chính thống giáo

Photo: orthodoxtimes.com
Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tuyên bố ngưng hiệp thông với năm giám mục Chính thống, tại Bulgari, sau khi các vị này đồng thế thánh lễ với hai giám mục đã bị Chính thống Nga coi là ly giáo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Quan hệ giữa Chính thống Nga và Chính thống Bulgari vốn đã bị rạn nứt vì chiến tranh Ucraina.

Hôm 30 tháng Năm vừa qua, Thánh Hội đồng, tức là cơ quan điều hành Giáo hội Chính thống Nga (KOK) đã quyết định cắt đứt sự hiệp thông với Hàng giáo phẩm Chính Thống Bulgaro, như trang mạng “Chính thống Thời báo” (Orthodox Times) đưa tin.

Quyết định này là một phản ứng của Chính thống Nga đối với thánh lễ chung ngày 20 tháng Năm mới đây tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ, giữa các giám mục Chính thống Bulgari với hai giám mục Chính Thống Ucraina bị Nga coi là ly giáo, và dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople. Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga cũng trách cứ Đức Thượng phụ Bartolomaios “tiếp tục có biện hành đào sâu sự chia rẽ trong Chính Thống giáo”.

Đức Thượng phụ Bartolomaios là Giáo chủ danh dự của toàn Chính thống giáo. Ngài đứng đầu nhưng không có quyền gì trên mười tám Giáo hội Chính thống khác. Hồi đầu năm 2019, ngài công nhận Giáo hội Chính thống Ucraina được quyền độc lập (Autokephalie), tách rời khỏi Giáo hội Chính thống Nga.

Tại Ucraina, có hai Giáo hội Chính thống: một là Chính thống Ucraina độc lập (UOK) và một Giáo hội Chính Thống thuộc Chính thống Nga (OKU). Cộng đồng thế giới không có lập trường chung về vấn đề này. Sau khi Đức Thượng phụ Bartolomaios công nhận quyền tự lập của Chính thống Ucraina, sự hiệp thông giữa Chính thống Mascơva và Constantinople cũng bị cắt đứt.

(KAP 31-5-2024)