Khám phá thủ bản cổ nhất Tin mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu

Papyrus fragment from the 4th to 5th century
Photo: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg/Public Domain Mark 1.0
Các chuyên gia về các thủ bản giấy cói (Papyrus) đã khám phá một mảnh Tin mừng theo thánh Tôma, về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, sau nhiều thập niên tài liệu này ở trong sự lãng quên, không được để ý tới, trong thư viện tiểu bang và đại học Hamburg ở miền bắc Đức.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm mùng 04 tháng Sáu vừa qua, Học viện về Kitô giáo và cổ thời của Đại học Humboldt ở Berlin cho biết mảnh thủ bản này thuộc về ngụy thư theo thánh Tôma, có từ thế kỷ thứ IV, thứ V. Ngụy thư này rất được ưa chuộng trong thời Thượng cổ và Trung cổ, nhưng không được liệt kê vào sổ bộ Kinh thánh.

Mảnh Kinh thánh vừa nói mang số ký danh là P.Hamb.Graec. 1011. Chuyên gia Lajos Berkes thuộc Học viện Berlin và đồng nghiệp của ông là Gabriel Nocchi Machedo, thuộc Đại học Luettich ở Bỉ, khám phá tài liệu cổ kính này, rất được giới nghiên cứu quan tâm. Cho đến nay, một thủ bản có từ thế kỷ XI được coi là phiên bản cổ nhất của Tin mừng theo thánh Tôma.

Theo học giả Mocchi Macedo, ngụy thư thánh Tôma về thời thơ ấu của Chúa Giêsu được soạn ra bằng tiếng Hy Lạp, vào thế kỷ thứ II sau Chúa Kitô. Các mảnh có kích thước một chiều 11 và chiều kia là 5 centimet, chứa 13 dòng chữ, khoảng 10 chữ cái trên mỗi dòng và có nguồn gốc từ thời Ai Cập Cổ đại.

(KAP 5-6-2024)

Tags