Giám mục Mỹ cảnh giác về định nghĩa lại về chết não

Photo: iStock

Hội đồng Giám mục Mỹ và Trung tâm Công giáo Mỹ về đạo đức sinh học cảnh giác về dự án định nghĩa lại, theo luật pháp Mỹ, về sự chết não, vì dự án này dựa trên những “tiêu chuẩn thiếu sót về y khoa”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong một thông cáo chung, công bố vào tháng Bảy này, hai cơ quan nói rằng Ủy ban Đồng nhất luật pháp (Uniform Law Commission, ULC) đang tiến hành việc xét lại định nghĩa về sự chết não hoàn toàn mà không “có những bằng chứng khoa học vững chắc” để làm điều đó.

Ủy ban Đồng nhất luật pháp là một nhóm những người thiện nguyện phi lợi nhuận, có trụ sở ở thành phố Chicago, vẫn soạn dự thảo luật cho các nhà lập pháp ở Mỹ. Trên trang mạng, nhóm này nói là cung cấp các dự luật không theo đảng phái, được soạn thảo kỹ lưỡng, mang lại sự minh bạch và bền vững cho những lãnh vực khó khăn trong luật pháp của các tiểu bang.

Trong tuần này, Ủy ban đã nhóm khóa họp thường niên lần thứ 132, tại Honolulu và trong số những vấn đề được thảo luận, có dự án sửa đổi đạo luật xác định sự tử vong. Dự thảo đầu tiên về vấn đề này được soạn ra hồi năm 1981 và từ sau đó, đã được phần lớn các nghị viện tiểu bang thông qua.

Trong số các sửa đổi có thể, đó là đề nghị thay thế tiêu chuẩn chết não bằng sự “ngừng không thể đảo ngược” của các chức năng chính của não hoặc hệ hô hấp bằng một tiêu chuẩn, theo đó “sự hôn mê trường kỳ” và “mất phản xạ thân não”. Một người ở trong tình trạng này có thể được coi là đã chết.

Trong thư về những đề nghị này, các giám mục và trung tâm các nhà đạo đức sinh học Công giáo nhận định rằng đề nghị nói trên đây của Ủy ban có nghĩa là “thay thế tiêu chuẩn hoàn toàn chết não bằng một sự chết não bán phần. Căn bản vấn nạn của chúng tôi là đề nghị duyệt lại định nghĩa cái chết như thế sẽ khiến cho một bệnh nhân bị mất một phần chức năng của não bị tuyên bố là “chết về phương diện luật pháp”, trong khi họ chưa chết thực sự về phương diện sinh học”.

“Không có gì trong giáo huấn Công giáo ủng hộ việc hạ thấp tiêu chuẩn để xác định cái chết, không còn coi tiêu chuẩn ấy là “sự ngưng không thể hồi lại mọi chức năng của toàn thể não bộ. Chúng tôi chống lại sự hạ thấp tiêu chuẩn như thế, khi chưa có những bằng chứng khoa học chắc chắn”.

Các giám mục và các nhà đạo đức sinh học Công giáo cũng nhận định rằng trong khi việc hiến cơ phận để ghép là một hành vi quảng đại, hoàn toàn phù hợp với giáo huấn luân lý Công giáo, nhưng việc hiến tạng này chỉ có thể thực hiện nếu hội đủ các điều kiện. Cho rằng chỉ cần não bộ chết một phần cũng đủ để lấy cơ phận sinh tử của bệnh nhân có thể thúc đẩy người ta tự nguyện hiến tạng. Tiêu chuẩn mới có thể bị lạm dụng để biện minh cho những thủ tục tích cực ngăn chặn không cho máu chạy lên não, khiến cho toán ghép cơ phận trực tiếp gây ra cái chết của người hiến tạng.

(CNA 21-7-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail