Đức cha Oster: Các giám mục Đức chia rẽ là một thảm họa

Bishop Stefan Oster. | Credit: Diocese of Passau

Đức cha Stefan Oster ở miền nam Đức nhận định rằng sự thiếu thống nhất giữa các giám mục Đức về những vấn đề thiết yếu là một thảm họa đối với các tín hữu tại Đức. Đức cha cũng tỏ ra lo âu về sự hiệp nhất với Tòa Thánh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Oster là Giám mục Giáo phận Passau thuộc miền Bavaria, là quê hương của Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức XVI. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo “Gos Niedzielny”, tại Tổng giáo phận Katowice, Ba Lan. Đức cha nói: “Theo cái nhìn của tôi, thật là một thảm họa khi các giám mục Đức chúng tôi ít hiệp nhất trong những vấn đề quan trọng về nhân loại học và Giáo hội học”. Nơi căn cội của sự đối nghịch về thần học này không phải là Con đường Công nghị.

Đức cha Oster không tham gia Ủy ban Con đường Công nghị, một cơ quan nhắm thành lập Hội đồng Công nghị, trong đó các giáo dân cùng với các giám mục cùng cai quản Giáo hội tại Đức, bất chấp lệnh cấm của Tòa Thánh, vì hành động này trái ngược với đạo lý và kỷ luật Giáo hội. Đức cha Oster cho biết lý do hành động không tham gia của ngài là vì muốn bảo tồn sự hiệp nhất với Tòa Thánh. Có ba giám mục Đức cũng quyết định tương tự như Đức cha Oster.

Theo Đức cha, có một lối thoát cho tình trạng này là Con đường Công nghị của Đức đi theo cùng đường hướng với tiến trình của Giáo hội hoàn vũ, về nội dung cũng như về những quyết định. Để được vậy, cần có nhiều khiêm tốn và nơi nào có thể thì rút lại những quyết định đã đề ra, chẳng hạn việc cho phép chúc lành cho những cặp đồng phái.

Đức cha Oster giải thích rằng quyết định vừa nói cơ bản đòi một sự thay đổi luân lý tính dục mà Con đường Công nghị Đức đang theo đuổi. Cho dù có sự phát triển trong thần học và trong giáo huấn, nhưng Con đường Công nghị ở Đức đã vượt quá những biên giới căn bản. Về điểm này, Đức cha tuyên bố chia sẻ mối quan tâm của Đức Tổng giám mục Stanislaw Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong lá thư gửi Đức Thánh cha, trong đó Đức Tổng giám mục bày tỏ quan tâm vì những giám mục Đức, ví dụ như Đức cha Georg Bätzing Chủ tịch. Tôi chỉ mong ước ít nhất Đức Tổng giám mục thông báo cho chúng tôi về lá thư đó và đối thoại với chúng tôi”.

Theo Đức cha Oster, vấn đề đích thực ở Đức là “Chúng tôi muốn tiến hành trước tiên những cải tổ về cơ cấu, vì sự canh tân tinh thần dường như khó khăn hơn nhiều”. Phần lớn những tham dự viên Con đường Công nghị là những người liên hệ với Giáo hội vì lý do nghề nghiệp. Vì thế, bạn có thể thấy: đại đa số những người nhận lương bổng qua Giáo hội tại Đức, như các nghị quyết của Con đường Công nghị cho thấy. Đồng thời, Đức cha Oster cũng bày tỏ nghi ngờ không biết những điều đó có áp dụng cho các tín hữu, những người thuộc dân Chúa thông thường. Họ không những tham dự thánh lễ Chúa nhật, nhưng còn đều đặn đi xưng tội”.

(KNA 30-11-2023)

Tags