Đền thánh Đức Mẹ Fatima thăng tiến văn hóa cầu nguyện

Photo: Santuário de Fátima

Ban giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha cho biết trong năm 2024 hiện nay và năm tới, sẽ thăng tiến văn hóa cầu nguyện tại Trung tâm Thánh Mẫu này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Đền thánh cho biết trong năm Cầu nguyện này, các tín hữu hành hương sẽ được khuyến khích dấn thân cầu nguyện bằng mọi cách, âm thầm và lớn tiếng, thưa chuyện với Thiên Chúa. Phù hợp với ý Đức Thánh cha Phanxicô, các tín hữu sẽ được khích lệ với nhiều hình thức khác nhau. Cha nói: “Trong hai năm này, chúng tôi sẽ áp dụng chương trình gọi là “Tiến tới một cuộc gặp gỡ với hy vọng”, các hoạt động đó cũng nhắm chuẩn bị Năm Thánh 2025.”

Cha cũng nhắc lại rằng năm ngoái, 2023, chương trình mục vụ ba năm tại Fatima đã kết thúc. Chương trình này đã được tiến hành trong những điều kiện rất khó khăn vì đại dịch Covid-19, khiến ban trách nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu Fatima phải đề ra các hạn chế y tế. Nhưng từ đầu năm ngoái (2023) đã có sự gia tăng năng động trong đời sống tại Đền thánh, cùng với việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô tại Fatima, vào ngày 05 tháng Tám, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, hồi đầu tháng Tám năm ngoái.

(Ekai.pl 22-1-2024)