Timothy Dolan

  • Đức Hồng y Tổng giám mục New York viếng thăm Trung Đông

    Apr 16, 2024
    ​​​​​​​Từ ngày 12 tháng Tư vừa qua, Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục Giáo phận New York ở Mỹ, đang viếng thăm Israel và Palestine, trong tư cách là Chủ tịch Hiệp hội từ thiện an sinh Công giáo Trung Đông và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Sứ bộ Tòa Thánh tại Palestine, do Đức Giáo hoàng Piô XII.