Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 28/03/2024: Hãy để Thiên Chúa yêu thương chúng ta

Hôm nay thứ Năm Tuần Thánh, câu chuyện mà chúng ta được mời gọi để tham dự và dọn tâm tình cầu nguyện là câu chuyện dẫn chúng ta đến chiêm ngắm đỉnh cao của tình thương yêu mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. Khởi đầu của việc thể hiện đỉnh cao yêu thương là cử chỉ rửa chân cho môn đệ.

Chiều hôm ấy, bữa tiệc cuối cùng bên các môn đệ. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Nhưng khi Chúa Giêsu tiến lại gần để rửa chân cho Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”[1]

Câu chuyện chiều nay, Chúa Giêsu không những cho chúng ta một gương mẫu và truyền cho chúng ta bắt chước để phục vụ người khác, bằng cách rửa chân cho môn đệ. Người còn nói với chúng ta rằng Người muốn rửa chân cho chúng ta. Chúa Giêsu muốn phục vụ chúng ta. Người muốn chăm sóc chúng ta. Người muốn yêu thương chúng ta. Người muốn lo cho chúng ta. Người muốn vỗ về an ủi chúng ta. Và khi đối diện với điều đó, chúng ta thấy mình giống như Phêrô. Thật khó khi để cho Chúa Giêsu phục vụ chúng ta. Thật khó khi để Thầy chúng ta rửa chân cho chúng ta.

Một cách nào đó, chúng ta miễn cưỡng đặt mình vào tư thế để Chúa Giêsu hầu hạ, phục vụ, chăm lo cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy không thoải mái khi để Chúa Giêsu rửa chân chúng ta. Người là Chúa và là Thầy và chúng ta đã chẳng được kêu gọi để rửa chân cho nhau ư? Chúng ta dễ chịu với chuyện rửa chân cho nhau, mặc dù thỉnh thoảng chúng ta xa tránh việc ấy – chúng ta rất thoải mái với lệnh truyền, với sự thúc giục rửa chân cho nhau. Nhưng, cũng như Phêrô, chúng ta thấy mình miễn cưỡng để cho Chúa Giêsu rửa chân chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ, ngày chúng ta được Rửa tội. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu “rửa chân cho chúng ta.” Người muốn tiếp tục làm việc đó, nếu chúng ta để cho Người làm. Người muốn phục vụ chúng ta. Người thực sự muốn rửa chân cho chúng ta.

“Tình yêu là như thế này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”[2] Một trong những bước tiến quan trọng trong hành trình làm môn đệ của Chúa Giêsu là nhìn nhận tính ưu việt tuyệt đối trong sự kiện Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Biết ơn và khiêm tốn chấp nhận tình yêu đó, dù hoàn toàn không xứng đáng là một cách tốt đẹp để Người rửa chân chúng ta.

Trước khi chúng ta có thể yêu thương mọi người hoặc yêu mến Thiên Chúa, chúng ta phải biết ơn và khiêm tốn chấp nhận tình yêu của Người. Chúng ta phải để cho Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Chúng ta phải để cho Chúa Giêsu rửa chân chúng ta như một hành vi yêu thương.

Khởi đầu tất cả sự thánh thiện, điểm bắt đầu của toàn bộ đời môn sinh, không phải là chúng ta yêu mến Thiên Chúa hay yêu mến mọi người; mà là chúng ta khiêm nhường và biết ơn mà chấp nhận tình yêu tha thiết của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta thưởng nếm, chúng ta tắm mình trong đó, và khi đó – chỉ khi đó – chúng ta mới có thể yêu mến lại Thiên Chúa và yêu mọi người như Chúa dạy.

Làm thế nào để Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thưa là cầu nguyện. Hãy gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện, thánh lễ, kinh mân côi và các việc đạo đức khác. Những việc tốt này chúng ta cần thực hành thường xuyên. Những việc tốt này giúp cho chúng ta cơ hội ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa, cũng như diễn tả lòng thống hối và những nhu cầu của chúng ta cho Người. Chúng ta cũng có thể chiêm niệm đắm mình trong thinh lặng, để cho tình yêu Chúa thấm nhập chúng ta trong ân sủng của Ngài, để cho Chúa Giêsu rửa chân cho chúng ta.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Và như Phêrô, chúng ta lại không thích thế. Chúng ta không để Chúa rửa chân và thanh tẩy chúng ta. Chúng ta muốn nói, “Lạy Chúa, xin hãy để con yêu mến Chúa… và rồi có thể, có thể con sẽ chấp nhận tình yêu của Chúa.” Nhưng Chúa Giêsu nói, “Này Phêrô, nếu Thầy không rửa chân cho anh, thì anh chẳng được dự phần với Thầy đâu.” Trước lời nói đó, chúng ta chỉ có thể thưa, “Vậy, lạy Chúa, con đón nhận tình yêu của Chúa. Con đắm mình trong tình yêu của Chúa. Và lạy Chúa, xin hãy rửa, không những chân con, mà cả đầu và tay con nữa.”

Nếu chúng ta khiêm tốn, chúng ta sẽ thưa thêm như thế này:

Lạy Thầy Giêsu, xin rửa đầu con, vì đầu con đầy những toan tính trần thế và đầy những lo âu. Xin rửa miệng lưỡi con, vì con tham ăn tục uống. Xin rửa cổ họng con, vì nó đầy những lời lẽ không tốt. Xin rửa trái tim con, vì nó chứa những thứ phản lại tình yêu. Xin rửa cái bụng của con, vì con coi nó là chúa tể.

Lạy Thầy, xin rửa con, rửa tất cả mọi phần thân thể con. Xin để con được đắm mình trong tình yêu của Thầy. Amen.

Minh Thanh


[1] x. Ga 18,1-19.

[2] 1 Ga 4:10