Hội đồng Giám mục Pháp ủng hộ án phong chân phước cho cha De Lubac

Đức Hồng y Henri de Lubac | Photo: Jesuit News/ @jesuitnews

Hôm 31 tháng Ba vừa qua, trong ngày chót của khóa họp mùa xuân tại Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc xin Tòa Thánh cho mở án điều tra xin phong chân phước cho Đức Hồng y Henri de Lubac, dòng Tên người Pháp.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y De Lubac sinh năm 1896 và qua đời năm 1991, thọ 95 tuổi, được coi là một trong những nhà thần học ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX. Các tác phẩm của ngài đã giữ một vai trò chủ yếu trong việc phát triển đạo lý của Công đồng chung Vatican II. Cha được Đức Giáo hoàng Gioan XXIII mời làm chuyên gia của Công đồng. Cha góp phần vào việc soạn thảo một vài Văn kiện quan trọng của Công đồng như Hiến chế Dei Verbum, Lời Chúa, về Mạc khải, Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, về Giáo Hội, Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng, về Giáo Hội trong thế giới ngày nay.

Năm 1969, Đức Giáo hoàng Phaolô VI, vốn là người ngưỡng mộ các tác phẩm của cha De Lubac đã muốn phong cha làm hồng y, nhưng cha từ khước, vì coi điều kiện mà Đức Giáo hoàng Gioan XXIII buộc tất cả các hồng y đều phải có chức giám mục, là “một lạm dụng chức vụ tông đồ”.

Khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đề nghị cha De Lubac hồi năm 1983, ngài chuẩn chước cho cha khỏi phải chịu chức giám mục và cha chấp nhận. Theo giáo luật hiện này, để mở án phong chân phước cho một vị tôi tớ Chúa thường cần có ý kiến ủng hộ của Hội đồng Giám mục tại quốc gia liên hệ.

(Sismografo 1-4-2023, Kathpress)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail