Đức Thánh cha tiếp Tổng Tu nghị Dòng Nữ Thừa sai thánh Claret Đức Mẹ Vô Nhiễm

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 24 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng Tu nghị thứ 18 của Dòng Nữ Thừa sai thánh Claret Đức Mẹ Vô Nhiễm, một dòng do thánh Antonio Maria Claret, người Tây Ban Nha, thành lập tại Santiago de Cuba, hồi giữa thế kỷ XIX để cộng tác vào công cuộc truyền giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh cha nhắc đến và khai triển các đặc điểm của dòng, là tôn sùng Thánh Mẫu, thi hành sứ vụ thừa sai và sống theo linh đạo của thánh Claret. Đức Thánh cha nói: “Chị em là dòng Đức Mẹ, Khiết Tâm Đức Mẹ đồng hành, chỉ cho chị em Thánh Tâm Con của Mẹ và nói: ‘Các con hãy làm điều mà Người dạy các con” (Ga 2,5). Tiếp đến, trong tư cách là các thừa sai, chị em hãy mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến những nơi mà chị em được gửi tới, với lòng tín thác và dịu dàng của Mẹ Maria, thể hiện những lời nói và cử chỉ của Chúa để làm cho Nước Tình Thương của Chúa hiện diện trên thế giới. Sau cùng, chị em cũng là những người con của thánh Antonio Maria Claret: một vị thánh mục tử, thừa sai và sáng lập, đang chuyển cầu cho chị em, và người là mẫu gương mà chị em luôn có thể noi theo để học cách vun trồng tương quan con thảo với Mẹ Maria, lòng hăng say loan báo Tin mừng và sự táo bạo truyền giáo”.

Đức Thánh cha không quên mời gọi các nữ tu Claret liên tục đào sâu những căn cội đoàn sủng của dòng. Chị em được kêu gọi thông truyền, làm lây sang những người gần gũi chị em niềm vui Tin mừng. “Chị em đừng sợ vượt qua các biên giới địa lý và cuộc sống, như thánh Claret đã làm, để mọi người nhận biết tình thương bao la của Thánh Tâm Chúa”.

(Sala Stampa 24-7-2023)

Tags