Đức Thánh cha khuyến khích tiếp tục chống nạn sa mạc lan rộng

Conférence sur la désertification. | Vatican News
Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích Ngân quỹ Gioan Phaolô II về miền Sahel, tiếp tục các hoạt động giúp các nước vùng sa mạc Sahara bên Phi châu chống nạn sa mạc lan rộng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Vùng Sahel rộng gần một triệu 200.000 cây số vuông ở miền nam sa mạc Sahara bên Phi châu, chạy qua 9 nước, trong đó có Burkina Faso, Niger, Mali, Chad và Sudan. Sa mạc rộng lớn này có xu hướng ngày càng lan rộng, đe dọa cuộc sống của người dân.

Hôm mùng 10 tháng Năm vừa qua, nhân kỷ niệm đúng 40 năm Ngân quỹ Gioan Phaolô II được thành lập, và nhân cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo hoàng, ngày 10 tháng Năm năm 1980 tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, một cuộc gặp gỡ kỷ niệm biến cố này đã được Bộ Phát triển toàn diện, dưới quyền Đức Hồng y Bộ trưởng Michael Czerny tổ chức, tại trụ sở Hàn lâm viện khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican, với sự tham của một số Đại sứ cạnh Tòa Thánh và các chuyên gia, trong đó có bà Birguy Lamizana-Diallo, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về sự cộng tác giữa các miền để chống việc sa mạc lan rộng.

Dịp này cũng trùng với kỷ niệm 30 năm Hiệp ước Liên Hiệp Quốc chống nạn sa mạc lan rộng (CNULCD).

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị, qua Đức Hồng y Czerny, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Không còn thời giờ để chờ đợi nữa, cần hoạt động ngay! Không ai có thể phủ nhận quyền căn bản của mỗi người được sống xứng đáng và trọn vẹn. ‘Nếu mỗi người có giá trị như thế, thì cần phải nói rõ ràng và cương quyết rằng nguyên sự kiện sinh ra trong một nơi ít tài nguyên hoặc ít phát triển, không biện minh cho điều này là một số người phải sống với phẩm giá thấp hơn’. “Từ đó, một hành vi bác ái cũng không thể thiếu được, đó là cần dấn thân tổ chức và cơ cấu hóa xã hội, làm sao để tha nhân không phải sống trong lầm than. Bác ái là đứng cạnh người đau khổ. Cũng là hành vi bác ái tất cả những gì được thực hiện để thay đổi những hoàn cảnh xã hội tạo nên đau khổ, dù ta không tiếp xúc trực tiếp với những người ấy” (Fratelli tutti, nn. 106 và 1986).

Từ nguyên tắc trên đây, Đức Thánh cha cầu mong dịp kỷ niệm việc thành lập Ngân quỹ Gioan Phaolô II chống nạn sa mạc lan rộng ở vùng Sahel giúp nhận ra, thăng tiến và quyết tâm thi hành tất cả những sáng kiến cần thiết để xây dựng công lý và hòa bình, phát triển toàn diện và lâu bền cho mọi dân tộc miền Sahel”.

(Vatican News 11-5-2024)

Tags