Hội đồng Đại kết xin Đức Thượng phụ Chính thống Nga giải thích về cuộc chiến tại Ucraina

Photo: Albin Hillert/WCC

Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, Mục sư Jerry Pillay, đã thỉnh cầu Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Mascơva, giải thích tuyên ngôn của Hội đồng Giáo hội này, khi khẳng định rằng cuộc tấn công của Nga chống Ucraina là “một cuộc thánh chiến”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội đồng Đại kết qui tụ 350 Giáo hội Kitô không Công giáo, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ. Cả Giáo hội Chính thống Nga cũng là thành viên của Hội đồng này.

Trong thư gửi Đức Thượng phụ Kirill, được phổ biến hôm 12 tháng Tư vừa qua, Mục sư Jerry Pillay, nói rằng Hội đồng Đại kết không thể chấp nhận cuộc xâm lăng bất hợp pháp và bất công đối với chủ quyền của nước Ucraina láng giềng và Giáo hội Chính thống Nga coi “đây là một giai đoạn mới trong cuộc tranh đấu của dân tộc Nga chống lại chế độ Kiev gian ác, cũng như tập thể Tây phương đứng sau đó. Cuộc chiến tranh này hoành hành tại những vùng tây nam của Nga từ năm 2014”. Cũng vậy, Hội đồng Đại kết không thể chấp nhận viễn tượng của Nga cho rằng “toàn thể lãnh thổ của Ucraina hiện nay phải trở thành một miền hoàn toàn ở trong ảnh hưởng của Nga”.

Hồi cuối tháng Ba vừa qua, “Hội đồng thế giới của dân tộc Nga” (WKRV), do Đức Thượng phụ Kirill làm Chủ tịch, đã thông qua một tuyên ngôn về nguyên tắc, trong đó có khẳng định rằng sự độc lập cho Ucraina là điều hoàn toàn bị loại bỏ. Vì thế, cuộc chiến tranh của Nga tại Ucraina là “một cuộc thánh chiến về mặt tinh thần và luân lý”. Đó là một “cuộc bảo vệ không gian tinh thần thống nhất của nước Nga thánh chống lại sự khai mào chủ nghĩa hoàn cầu hóa và Tây phương”. Ngay từ khi bắt đầu chiến tranh của Nga xâm lăng Ucraina, Mục sư Pillay, thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng lão Nam Phi, đã nhấn mạnh rằng lập trường của Chính thống Nga về cuộc chiến tranh này là điều trái ngược với các nguyên tắc căn bản của Kitô giáo và của Phong trào Đại Kết Kitô. Hội đồng đại kết đã lên án cuộc xâm lăng của Nga là “bất hợp pháp và không thể biện minh được”, đồng thời tuyên bố rằng: “Chúng tôi bác bỏ mọi lạm dụng ngôn ngữ và uy tín tôn giáo để biện minh cho các cuộc xâm lăng võ trang và oán thù”.

(KAP 12-4-2024)

Tags