Đức Giáo Hoàng

  • Thánh lễ Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Kỳ thứ XVI

    Oct 04, 2023
    ​​​​​​​Sau hai năm chuẩn bị, sáng ngày 04 tháng Mười năm 2023, dịp lễ kính thánh Phanxicô Assisi, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Kỳ thứ XVI về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”, đã được chính thức khai mạc với thánh lễ trọng thể, lúc 9 giờ do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại Quảng trường thánh Phêrô.