Xác định thời điểm Khóa thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục XVI

il Papa durante una sessione del Sinodo dell'ottobre 2023 | VATICAN MEDIA Divisione Foto

Hôm 16 tháng Hai vừa qua, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết Khóa thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Kỳ thứ XVI sẽ tiến hành tại Roma, từ thứ Tư, ngày 02 tháng Mười đến ngày 27 tháng Mười năm nay, 2024, tiếp tục bàn về đề tài: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Giống như năm ngoái, liền trước khóa họp này sẽ có hai ngày tĩnh tâm, từ ngày 30 tháng Chín đến ngày 01 tháng Mười và các tham dự viên sẽ tới nơi tĩnh tâm vào ngày 29 tháng Chín.

Cũng ngày 16 tháng Hai vừa rồi, Đức Thánh cha Phanxicô đã công bố thủ bút về sự cộng tác giữa các Bộ của Tòa Thánh với Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Trong văn kiện này, ngài quy định rằng các Bộ của Giáo triều Roma hãy cộng tác, theo thẩm quyền của mình, với hoạt động của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, bằng cách thành lập những nhóm nghiên cứu, để khởi sự, theo phương pháp đồng hành hay hiệp hành, đào sâu một số đề tài nổi bật trong Khóa thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI. Các nhóm nghiên cứu này được thành lập với sự thỏa thuận chung giữa các Bộ có thẩm quyền và Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng. Văn phòng này được giao phó cộng tác phối hợp”.

(Sala Stampa 17-2-2024)

Tags