Trong hai năm, số chủng sinh tại Giáo phận Columbus tăng gần gấp đôi

Il vescovo Earl Fernandes con alcuni seminaristi della Diocesi di Columbus nel Pontificio Collegio Josephinum | Vatican News

Trong gần hai năm qua, số chủng sinh của Giáo phận Columbus, bang Ohio ở Mỹ, tăng gần gấp đôi. Năm ngoái, có 16 chủng sinh mới gia nhập chủng viện.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Earl Fernandes, Giám mục Giáo phận sở tại, nói với Đài Vatican rằng: “Khi tôi nhận chức giám mục tại giáo phận này cách đây gần hai năm, không có cuộc truyền chức nào trong giáo phận Columbus chúng tôi. Cuối lễ truyền chức, tôi nói đùa với cộng đoàn rằng năm nay số giám mục được thụ phong nhiều hơn là linh mục!”

Trong gần hai năm qua, tình trạng hoàn toàn thay đổi hẳn: nhờ những cố gắng mục vụ và lời cầu nguyện, năm ngoái đã có 16 người trẻ xin vào chủng viện và năm nay chúng tôi chờ đợi ít nhất là 12 chủng sinh mới. Giáo phận cũng hài lòng vì số tín hữu gia tăng.

Đức cha Fernandes nói thêm rằng: “Chúng tôi đã chọn các linh mục để gặp gỡ mỗi tháng những người trẻ trong vùng liên hệ để phân định với họ đề ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, để đọc cuốn sách của cha Brett Brannan tựa đề “Để cứu một ngàn linh hồn: một chỉ nam để phân định ơn gọi giáo phận” (To Save a Thousand Souls: a Guide for Discerning to Diocesan Priesthood).

Ngoài ra, cũng có những cuộc tĩnh tâm với chủ đề “Quo vadis?”, Thầy đi đâu? dành cho các học sinh các trường trung học cấp III: “Những người trẻ trải qua ba ngày cầu nguyện, lắng nghe các chứng từ, nói với các linh mục hiểu thế nào là đào tạo linh mục và cũng là dịp để những người trẻ được hưởng tình huynh đệ, hầu cảm nghiệm rằng tình huynh đệ này bao gồm nhiều hơn kinh nguyện, việc học hành và công việc làm. Cả những hoạt động này đã mang lại nhiều thành quả”.

Đức giám mục Giáo phận Columbus tái khẳng định tầm quan trọng của kinh nguyện của các giáo dân và tu sĩ trong giáo phận. Ngài nói: “Tôi liên lỉ khuyên mọi người hãy cầu nguyện ăn chay cho ơn gọi”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Fernandes cũng đề cập đến Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô, nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 61, công bố hôm 19 tháng Ba vừa qua, nhân Đại lễ thánh Giuse, và nói rằng: “Thánh Giuse là một người đơn sơ, một người chồng và người cha nuôi, đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Cả chúng tôi cũng có bao nhiêu linh mục thưa “xin vâng” đối với Chúa, dâng cuộc đời để phục vụ, tận tụy hiến thân, mang lại hy vọng cho con người, niềm hy vọng đến từ Thánh Thể, từ sự tha thứ đã nhận lãnh”.

Và Đức giám mục Giáo phận Columbus kết luận rằng: “Ý tưởng ở đây là các linh mục, giống như các tông đồ phải công bố niềm vui của Tin mừng. Chúng tôi thành thực hy vọng rằng các chủng sinh của chúng tôi có một động lực thừa sai đích thực, để có thể là Giáo hội mà Đức Thánh cha kêu gọi trở thành: một Giáo hội đi ra ngoài”.

(Vatican News 21-3-2024)