Hội đồng Giám mục Đức gửi báo cáo về Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

Photo: © Synodaler Weg/Maximilian von Lachner
Hôm 22 tháng Năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã gửi bản đúc kết những phản ứng và góp ý về Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục thế giới để góp phần soạn thảo Tài liệu làm việc của Khóa họp thứ II của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm nay.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phúc trình dài mười trang, qua đó Hội đồng Giám mục Đức xác quyết rằng các tín hữu Công giáo Đức, rất nhất trí, xác tín rằng Giáo hội cần một tiến trình cải tổ và canh tân để có thể chu toàn sứ mạng của mình.

Đặc biệt, các giám mục Đức kêu gọi làm sao để có sự tham gia nhiều hơn trong Giáo hội, tăng cường vai trò của phụ nữ và thay đổi giáo huấn của Giáo hội về tính dục. Những yêu cầu này phản ứng phần lớn những đề tài đã được bàn thảo trong Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, từ năm 2019. Phúc trình có đoạn viết: “Điều hiển nhiên là những cuộc thảo luận cũng như những nghị quyết do Con đường Công nghị của Công giáo Đức đề ra, đã tạo nên một đà đẩy trong tất cả các Giáo hội địa phương”.

Trong những tuần lễ này, Hội đồng Giám mục tại các nước đã, đang hoặc sắp gửi tường trình phản ứng về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Trong tuần qua, các giám mục tại Áo và Thụy Sĩ cho biết đã làm công tác này.

Mặt khác, trong văn bản cuộc phỏng vấn Đức Thánh cha dành cho một kênh truyền hình ở Mỹ, có một câu trả lời của ngài đã gây xôn xao trong dư luận Công giáo Đức, và có cả những lời phê bình, vì ngài nói là sẽ không ủng hộ việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, như một thánh chức. Điều này có nghĩa là ngài càng không ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, trái với những đòi hỏi của một số người ở vùng tiếng Đức.

(KAP 23-5-2024)

Tags