Fides: Hiệp định Tòa Thánh và Trung Quốc giúp mục vụ dễ hơn

Photo: ucanews.com

Trong bản tin truyền đi ngày 16 tháng Mười Một vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đã đăng bài phỏng vấn Đức cha Antôn Diệu Xuân (Yao Shun) nói rằng Hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Tòa Thánh làm cho việc mục vụ dễ dàng hơn để loan báo Tin mừng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Diệu Xuân (Yao Shun), 58 tuổi, là Giám mục Giáo phận Tể Ninh thuộc tỉnh Nội Mông, đã cùng với Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường (Yang Yongqiang), Giám mục Giáo phận Chu Thôn (Zhouchun) tỉnh Sơn Đông, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI vừa qua, trong 10 ngày, rồi lên đường trở về nước.

Hồi năm 2019, Đức cha Diệu Xuân là giám mục đầu tiên được truyền chức giám mục, sau hiệp định tạm thời ký ngày 22 tháng Chín, giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Ngài từng học tại Mỹ từ năm 1994 đến 1998 và tốt nghiệp về phụng vụ, sau đó học bổ túc về Kinh thánh tại Jerusalem. Giáo phận Tể Ninh của ngài hiện có 70.000 tín hữu Công giáo, với 30 linh mục và 12 nữ tu.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha nói rằng: “Theo ý tôi, sứ mạng đầu tiên của các tín hữu Công giáo chúng ta là chứng tỏ lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người Trung Quốc. Chúng tôi thực sự quan tâm đến những nhu cầu của xã hội, nhất là những người nghèo và đau khổ, và chúng tôi tìm cách giúp đỡ họ bằng mọi cách”.

Theo Đức cha, có những người xin trở lại Công giáo, vì thấy gương lành của các giáo dân, cũng như lòng yêu mến, khích lệ, an ủi mà Giáo hội địa phương tỏ ra đối với họ.

Về Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, về việc bổ nhiệm các giám mục, tuy có những phê bình trên báo chí, “nhưng ý kiến của đa số là Hiệp định này rất ý nghĩa và quan trọng. Nó mở đường cho sự thăng tiến sự hội nhập và đoàn kết của Giáo hội tại Trung Quốc và Giáo hội hoàn vũ, tạo điều kiện dễ dàng cho công tác mục vụ và loan báo Tin mừng tại Trung Quốc. Nó cũng hữu ích để cải tiến quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh.

(Fides 16-11-2023)