Đức Thánh cha tiếp sáu tân Đại sứ cạnh Tòa Thánh

VATICAN MEDIA Divisione Foto
Trong buổi tiếp kiến các đại sứ mới của sáu quốc gia cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh cha Phanxicô đặc biệt nhắc đến những thách đố của thế giới ngày nay và mời gọi các đại sứ cộng tác vào việc xây dựng hòa bình trong gia đình nhân loại.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáu vị Đại sứ của Ethiopia, Zambia, Tanzania, Burundi, Qatar và Mauritania không thường trú ở Roma, nên Đức Thánh cha tiếp kiến chung các vị, trong buổi đến trình ủy nhiệm thư, sáng ngày 08 tháng Sáu vừa qua.

Trong lời chào các vị đại sứ mới, Đức Thánh cha nói rằng “Rất tiếc gia đình các dân nước ngày nay đang bị xâu xé vì thảm kịch các cuộc nội chiến, các xung đột miền và quốc tế. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những gì đang xảy ra tại Sudan, Ucraina, Gaza và Haiti, như vài ví dụ. Đồng thời, chúng ta chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo do các cuộc xung đột ấy gây ra, kể cả nạn thiếu nhà ở, lương thực, nước và chăm sóc y tế thích hợp. Hơn nữa, chúng ta cũng phải chú ý đến nạn cưỡng bách di cư, số người di tản nội địa gia tăng, nạn buôn người, những hậu quả của sự thay đổi khí hậu, nhất là ảnh hưởng tiêu cực trên những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, những chênh lệch kinh tế hoàn cầu, góp phần làm cho nhiều người, nhất là giới trẻ, đánh mất hy vọng.

Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh cha nói rằng: “Dưới ánh sáng những thách đố đó, điều thiết yếu là khởi sự một cuộc đối thoại nhìn xa trông rộng, xây dựng và có tinh thần sáng tạo, dựa trên sự lương thiện, cởi mở, để tìm ra những giải pháp chung, và củng cố những mối tương quan liên kết chúng ta như những anh chị em trong một gia đình thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nhớ đến những nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai, tự hỏi đâu là thế giới mà chúng ta muốn cho con cháu chúng ta và những người đến sau sinh sống trong đó”.

Đứng trước những thách đố đó, trước những bất định đối với tương lai, người ta dễ nản chí và thất vọng, trở nên bi quan và có thái độ sống chết mặc bay. Nhưng Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng “chính niềm hy vọng giúp chúng ta nhìn nhận điều tốt lành trong thế giới và mang lại cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đương đầu với những thách đố ngày nay”.

Và như một dấu chỉ hy vọng, Đức Thánh cha nghĩ đến các vị đại sứ là những người đang tìm cách xây dựng những nhịp cầu giữa các dân tộc, chứ không phải dựng lên những bức tường. Ngài nói: Trách nhiệm cao cả mà quý vị thi hành, nhắc nhở rằng sự tìm kiếm những điểm chung, sự cảm thông lẫn nhau và biểu lộ cụ thể tình liên đới xã hội, đó là những điều có thể. Tôi tin rằng sứ vụ của quý vị góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn, cũng như củng cố những mối tương quan tốt đẹp giữa quốc gia của quý vị với Tòa Thánh...”.

(Sala Stampa 8-6-2024)