Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được công bố ngày 20 tháng Sáu

Photo: Vatican News

Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm nay và năm tới 2024, sẽ được công bố vào ngày thứ Ba, 20 tháng Sáu tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Văn kiện này sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của hai khóa họp về đề tài: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.

Trong cuộc họp báo giới thiệu Tài liệu làm việc, do Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, chủ tọa lúc 2 giờ 30 chiều, thứ Ba tới tại Vatican, cũng có phần nói về phương pháp của công nghị này. Trên bàn chủ tọa họp báo cũng sẽ có Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Dòng Tên, Tổng giám mục Luxemburg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, và cha Giacomo Costa, Dòng Tên, điều hợp viên toán chuẩn bị Thượng Hội đồng này. Trong số các khách mời tại buổi giới thiệu, cũng có nữ tu Nadia Coppa, Chủ tịch Liên hiệp các Nữ Bề trên Tổng quyền các dòng nữ trên thế giới và hai phụ nữ khác.

Trong số các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục, ngoài các giám mục đại biểu của các Hội đồng Giám mục thế giới còn có 80 người không phải là giám mục, trong đó ít là một nửa là phụ nữ. Tất cả các tham dự viên đều có quyền bỏ phiếu. (Vatican News 14-6-2023)

Tuy nhiên, công nghị này chỉ có tính cách tư vấn, và quyền quyết định về các vấn đề vẫn hoàn toàn thuộc về một mình Đức Thánh cha, vì Thượng Hội đồng không phải là một nghị viện trong các xã hội dân sự, như Đức Hồng y Mario Grech đã minh xác.

Tags