Cựu bí thư của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI sẽ trở về giáo phận nguyên quán

Monsignor Georg Gänswein | Vatican News

Theo quyết định của Đức Thánh cha Phanxicô, Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, đã chấm dứt nhiệm vụ “Chủ tịch Phủ Giáo hoàng”, từ ngày 28 tháng Hai năm nay, và tạm thời sẽ trở về Tổng giáo phận Freiburg, nguyên quán của ngài ở miền nam Đức, trước ngày 01 tháng Bảy tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông tin chính thức này được Phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo, hôm 15 tháng Sáu vừa qua.

Đức Tổng giám mục Gänswein năm nay 67 tuổi (1956), nguyên là một nhà giáo luật, làm bí thư riêng của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, khi ngài là Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, rồi sau đó làm bí thư riêng khi ngài làm Giáo hoàng, cho đến khi ngài qua đời ngày cuối năm ngoái, 2022.

Ngày 07 tháng Mười Hai năm 2012, Đức Tổng giám mục Gänswein được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, là cơ quan lo việc tiếp kiến của Đức Thánh cha. Đức Tổng giám mục tiếp tục nhiệm vụ này do quyết định của Đức Thánh cha Phanxicô cho đến tháng Hai năm 2020, thì ngưng việc, tuy vẫn mang tước danh này.

Cho đến nay, không có thông tin vào từ phía Tòa Thánh hoặc giáo phận Freiburg về công tác trong tương lai của Đức Tổng giám mục Gänswein.

(KAP 15-6-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail