Fernando Filoni

  • Ban lãnh đạo Hiệp sĩ Thánh Mộ hành hương liên đới tại Thánh địa

    Jan 03, 2024
    Đức Hồng y Fernando Filoni, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, cùng với vị Tổng quản là Đại sứ Leonardo Visconti di Modrone, đã đến hành hương tại Thánh địa, từ ngày 28 tháng Mười Hai năm 2023 đến ngày 03 tháng Giêng năm 2024, để bày tỏ tình liên đới với Giáo hội tại địa phương đang ở trong tình trạng khó khăn.