Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 31/05/2024: Danh Chúa đáng ca ngợi

Thánh vịnh 113 (112) là bài thánh vịnh thứ ba, liên tiếp được bắt đầu bằng câu“Ngợi khen Chúa! Allêluia!” Đây vừa là lời khen ngợi cá nhân vừa là lời tác giả khích lệ người khác cùng làm như vậy. Thánh vịnh cũng nói về sự siêu việt của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có thể hiểu ý tưởng kép này theo nhiều cách khác nhau: Chúa là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi cùng một lúc, nhưng Ngài lại dành không gian cho từng cá nhân theo cách của Ngài. Ngài yêu thương và nuôi dưỡng mọi loài thụ tạo trong chiều kích vô hạn, vô biên của nó; nhưng cũng yêu thương từng người như thể chúng ta là quan trọng nhất và duy nhất. Ngài quan tâm đến mọi người và mỗi người. Nếu không có sự quan tâm này, thì loài người chúng ta đã bị diệt vong. Cùng với tác giả thánh vịnh 113 (112) chúng ta dâng lời ca ngợi Chúa.

Halêluia!

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi Danh Thánh Chúa đi!

Chúc tụng Danh Thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

Ba câu mở đầu thánh vịnh vừa nêu được dệt nên bởi nhiều lời khen ngợi Chúa. Cụm từ tôi tớ Chúa mà tác giả sử dụng, có thể vừa chỉ toàn thể Israel, vừa có thể hiểu riêng cho từng cá nhân tín hữu. Đây là những lời ca ngợi và chúc tụng Chúa của hàng ngàn con tim đang chung một nhịp đập không ngừng vang lên và lặp đi lặp lại mãi: Tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! như thể không có hồi kết. Điều này cho thấy Thiên Chúa là đấng trường cửu, là khởi nguyên và tận cùng. Do đó, kể tự giờ đây cho đến mãi muôn đời không được phép quên Danh Thánh Chúa. Nhưng kể tự giờ đây tâm tình ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa phải được cất lên và phải được truyền tụng cho con cái từ đời nọ qua đời kia cho đến mãi muôn đời. Như thế, việc ca ngợi Thiên Chúa không bị giới hạn về thời gian, nhưng được thể hiện một cách sống động trong suốt cả nhịp sống hằng ngày, mỗi ngày và mọi ngày. Hơn thế nữa, đối với Israel được ca ngợi và chúc tụng Danh Thánh Chúa là niềm vinh dự, niềm tự hào và là sự biểu dương sức mạnh của cả dân tộc trước những thế lực ngoại bang: Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

Tiếp theo, tác giả thánh vịnh cho thấy sự siêu việt của Chúa bằng việc đặt ra những câu hỏi: Ai sánh bằng Thiên Chúa? Ai, ngự chốn cao vời? Ai cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Thưa, chỉ có Thiên Chúa. Vì thế, việc biểu lộ tâm tình ca ngợi và chúc tụng danh thánh Chúa cũng là điều giúp cho Israel và cho chúng ta ý thức về thân phận tôi tớ mọn hèn, đồng thời thúc giục tâm tình biết ơn Chúa một cách cụ thể hơn khi hồi tưởng lại những việc diệu kỳ Chúa đã làm.

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Lời thánh vịnh cho thấy cách Chúa đã nâng chúng ta lên như Chúa đã can thiệp để giải thoát Israel khỏi ách nô lệ, biến họ trở thành một dân vương đế. Chúa đã nâng chúng ta lên như Chúa đã cất khỏi nỗi nhục nhằn của bà Sara, ban cho bà người con là Isaac để trở thành mẹ của một dân tộc đông như sao trời cát biển. Chúa đã nâng chúng ta lên, khi cho Đức Giêsu nhập thể làm người mang thân con người để cho chúng ta được thông phần vào địa vị làm con cái Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, việc người nghèo được kéo ra khỏi nơi cát bụi để đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa đã được thực hiện.

Như vậy, khi thấy mình đang ở trong tình trạng mọn hèn, nô lệ, chúng ta nhận biết rằng mình nên quay về với Chúa; khi ý thức rằng mình là thân cát bụi, chúng ta tin tưởng mình cũng được phục sinh vinh hiển cùng với Chúa Kitô.

Khi cầu nguyện bằng Thánh vịnh này, chúng ta được mời gọi đỡ nâng kẻ túng nghèo, yêu thương bênh vực quyền lợi người yếu thế, người bị bỏ rơi trong xã hội, nhìn nhận phẩm giá mọi người như chính Chúa đã làm người.

Lạy Chúa là Chúa tể vô song, chúng con xin dâng lời ca ngợi, vì Chúa đã đưa mắt nhân từ nhìn xuống cõi trần gian để cứu vớt những người nghèo khổ! Lạy Chúa là Đấng cứu độ toàn năng, chúng con xin dâng lời ca ngợi, vì Chúa đã cho Đức Giêsu phục sinh và đặt người ngự bên hữu Chúa! Lạy Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, chúng con xin dâng lời ca ngợi và chúc tụng Thánh Danh, vì Chúa đã ban cho Giáo hội là Mẹ chúng con niềm vui được sinh nhiều con cái.[1] Amen.

Minh Thanh


[1] Sách Thánh vịnh – Thánh Ca, Nhóm PVGK trang 209.