Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 28/05/2024: Đấng Mêsia là Vua và Thượng Tế

Kitô” là tiếng phiên âm của một từ Hylạp dịch từ tiếng Hypri là Mêsia” nghĩa là được xức dầu.” Danh xưng này trở thành tên riêng của Ðức Giêsu vì Ngài đã chu toàn tuyệt hảo sứ mạng thần linh bao hàm trong danh xưng đó. Quả thế, trong Israel, những người được thánh hiến để thi hành một sứ mạng Thiên Chúa giao phó đều được xức dầu nhân danh Thiên Chúa. Ðó là trường hợp của các vua, các tư tế và đôi khi cả các ngôn sứ nữa. Trường hợp này rất đúng với lời tiên trưng của thánh vịnh 110 (109) về Đức Giêsu: Ðấng Mêsia do Thiên Chúa cử đến sẽ thiết lập Vương Quốc của Ngài; Ngài đã được Thánh Thần Chúa xức dầu để làm Vua, làm tư tế và làm ngôn sứ. Ðức Giêsu đã thực hiện đầy đủ niềm hy vọng về Ðấng Mêsia của Israel qua ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế[1] điều mà thánh vịnh đã nhắc tới. Mượn lời thánh vịnh 110 (109) để cầu nguyện, chúng ta xác tín Chúa Giêsu là Vua, là Thượng Tế của chúng ta. Chúng ta thờ lạy và ca ngợi Ngài.

 Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”

Trong cuộc tranh luận với các Biệt phái Do Thái giáo (x. Mt 22,41-45), Đức Giêsu đã trích lời này của thánh vịnh để nhấn mạnh đến nguồn gốc mầu nhiệm nơi cuộc đời của Ngài và để tỏ cho họ biết chính Ngài là Đấng Mêsia, mặc dù Ngài thuộc dòng dõi vua Đavít, nhưng Ngài vượt trội hơn hẳn Đavít bởi Ngài có nguồn gốc Thiên Sai – là Con Thiên Chúa. Ngài là Đấng mà muôn dân hằng mong đợi.

Không chỉ Chúa Giêsu trích lời này của thánh vịnh, mà cả các Kitô hữu tiên khởi cũng thường trích đọc[2]. Đây là lời thánh vịnh được Tân Ước nhắc đến 27 lần. Điều này minh chứng thánh vịnh này có một tầm quan trọng, rằng Đấng Mêsia sẽ là Đấng Thánh của Thiên Chúa chứ không phải là một người phàm, Đấng đã được tiên báo trong Cựu Ước. Giờ đây, Đức Giêsu đã ứng nghiệm lời tiên báo ấy. Hẳn rằng khi viết điều này, chính tác giả thánh vịnh dường như cũng không thấu hiểu được hết chiều sâu của điều mà ông loan báo.

Từ Xion, 

Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài:

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Đức Giêsu vị Vua đã đến, Ngài mở rộng vương quốc của Ngài đến tận cùng thế giới, đến mọi tâm hồn. Ngài chiến thắng sự dữ và thần chết, quyền năng và uy lực của Ngài vượt trên tất cả mọi vua chúa trần gian.

Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.

Lời tiên báo về vị Vua Thiên Sai, là Đức Giêsu - Con Thiên Chúa, sinh tự lòng Chúa Cha, đã có từ đời đời, có từ trước lúc hừng đông xuất hiện.

Đức Chúa đã một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời,

rằng: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê.”

Hội thánh xem lời thánh vịnh này là sấm ngôn nói rõ về chức tư tế của Đức Giêsu. Cũng như Menkixêđê và Đavít là những người lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ không phải do một sức mạnh trần gian mà là do Thiên Chúa tuyển chọn, thì Đức Giêsu cũng là Thượng Tế muôn đời xuất phát từ Chúa Cha. Ngài đã không dâng lên Thiên Chúa điều gì bên ngoài bản thân mình, Ngài dâng chính mình Ngài làm lễ toàn thiêu tinh tuyền…

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,…

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Đó chính là lời tiên báo về việc Đấng Mêsia sẽ chiến thắng mọi kẻ thù của Ngài. Ngài cai trị các dân nước, vào ngày của Thiên Chúa, ngày cánh chung.

Đọc và cầu nguyện bằng những lời thánh vịnh này, chúng ta được mời gọi tin nhận Chúa Giêsu là Vua, Ngài cai trị chúng ta không như những vị vua trần thế, Ngài yêu thương và phục vụ con người trong tình yêu. Từng giây phút trong cuộc đời, chúng ta mong ước được Ngài cai trị: ước chi Ngài làm vua tâm trí, hoạt động, và quả tim chúng ta... Chúa Giêsu là chiến thắng của chúng ta. Ngài giúp chúng ta chiến thắng khi chúng ta sống công bình, theo lương tâm nghề nghiệp, theo sự thật và tình thương… trong một thế giới đan chen bằng những mãnh lực đối nghịch đen tối. Chúa  Giêsu, vị tư tế muôn đời của chúng ta. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta lập lại lễ hy tế mà Ngài đã hiến dâng một lần trên thánh giá. Hãy tham dự vào hy lễ tuyệt vời mà Ngài đã dâng cho đến tận cùng mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Thiên Sai, là Vua muôn vua, là Chúa các Chúa, là Thánh Tử hằng hữu, được sinh ra chứ không phải được tạo thành. Chúng con chúc tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thượng Tế của Giao Ước Mới, là Thẩm Phán sẽ ngự đến xét xử trần gian, là Đấng đã được siêu thăng lên cõi trời vinh hiển, chúng con ngợi khen Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Minh Thanh


[1]x. Giáo lý HTCG số 436.

[2] Cv 2,34; Dt 1,13; 5,6; 6,20; 1 Cor 15,25...