Đức Tổng giám mục John Fisher cảnh giác: Đừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Linh

Đức cha John Fisher, Tổng giám mục Sydney, giáo phận lớn nhất ở Australia, cảnh giác các tín hữu đừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Linh!


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Fisher, 62 tuổi, thuộc Dòng Đa Minh, đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI hiện nay, trong tư cách là thành viên của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục, một ban gồm 15 vị được bầu lên vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục thứ XV trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn, tại Roma, dành cho phái viên hãng tin Công giáo Mỹ, CNA, và Đài truyền hình “Lời Vĩnh Cửu” (EWTN), Đức Tổng giám mục nói: “Trong Thượng Hội đồng về Đồng hành, chúng ta phải cẩn thận đừng gán mọi sự, những ý kiến, quan tâm, sở thích, những gì chúng ta vận động và phe phái của chúng ta vào Chúa Thánh Linh. Vì thế, nếu một đề nghị của Thượng Hội đồng trái ngược với Tin mừng, thì nó không phải là của Thánh Linh... Người là Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con, và vì thế Người chỉ nói những gì phù hợp với điều mà Chúa Kitô đã mạc khải cho chúng ta trong Tông truyền”.

Trong Thượng Hội đồng hiện nay, có nhấn mạnh nhiều đến việc lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh, trong các cuộc thảo luận nhóm, qua các cuộc họp nhỏ hầu như hằng ngày, gọi là “chuyện vãn trong Thần Trí”, được trang mạng của Thượng Hội đồng mô tả là “một năng động phân định trong một Giáo hội đồng hành”.

Đức Tổng giám mục Fisher cảnh giác rằng nếu một vài đề nghị của Thượng Hội đồng này trái ngược với Tin mừng và truyền thống tông đồ, thì nó không phải là của Chúa Thánh Linh, vì chúng ta không thể có Chúa Kitô và Thánh Linh “giao chiến” với nhau”.

Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng các tín hữu Công giáo thường nghĩ Chúa Thánh Linh chọn giáo hoàng, các giám mục và linh mục cho chúng ta. Chắc chắn là có bàn tay của Thiên Chúa trong những điều đó, sự quan phòng của Chúa trong tất cả những điều quan trọng trong đời sống chúng ta và Giáo hội. Nhưng chúng ta cũng đã có những giáo hoàng kinh khủng trong lịch sử. Chúng ta đã có những linh mục và giám mục khủng khiếp, và những điều khiếp đảm đã xảy ra trong cuộc sống dân chúng. Vậy chẳng lẽ Thánh Linh vắng bóng hay sao? Không phải vậy, nhưng Người để cho những điều đó xảy ra. Vì thế, chúng ta đừng gán mọi sự cho Thánh Linh, cả những điều xảy ra tại Thượng Hội đồng này hoặc những gì khác xảy ra trong đồng sống chúng ta”.

Đức Tổng giám mục Giáo phận Sydney nói thêm rằng: “Chúng ta đã có cả một bộ giáo huấn, suy tư của hàng ngàn người qua các thế hệ, được Thánh Linh hướng dẫn trong mọi thứ vấn đề để giúp đỡ chúng ta. Đó là kho tàng đức tin. Chính tại đó, chúng ta cần tìm kiếm.”

Những vấn đề nhỏ nhặt

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Fisher cũng cho biết có một cuộc thảo luận dài trong Thượng Hội đồng về việc truyền chức cho phụ nữ. Ngài nói: “Tôi không nghĩ có điều gì mới mẻ so với những điều mà dân chúng ta biết, trong Thượng Hội đồng có nhiều căng thẳng cũng như cảm xúc về một vấn đề như vậy”.

Đức Tổng giám mục cho biết thật khó biết Thượng Hội đồng, như một tập thể, cảm thấy gì về vấn đề này, “vì trong khóa họp, các tham dự viên chỉ nghe một báo cáo từ mỗi nhóm trong 35 tiểu nhóm, nhưng bạn không biết phúc trình ấy đang kể lại điều mà một người trong nhóm hay đó là điều mà tất cả 12 người thuộc nhóm ấy đã nói”. Vì thế, bạn không biết đó là sự phấn khởi của một hay hai người tại bàn ấy, hay đó là sự phấn khởi của toàn thể mọi người”.

Lỡ mất cơ hội

Theo Đức Tổng giám mục Fisher, lẽ ra Thượng Hội đồng này có thể là cơ hội để bàn về những vấn đề quan trọng hơn của Giáo hội ngày nay, như bao nhiêu người trẻ đang nói rằng họ không còn tôn giáo nào nữa. Đó là điều cấp thiết hơn nhiều, xét cho cùng, đó là điều nghiêm trọng hơn nhiều so với việc mò mẫm ở ngoài rìa, xem 0,001% phụ nữ có thể trở thành nữ phó tế hay không. Vấn đề này chỉ là điều lặt vặt so với sự mất đức tin của bao nhiêu người nơi nhiều thế hệ hiện nay. Nếu dân chúng mất đức tin, thì họ sẽ đi nơi khác để tìm kiếm ý nghĩa, và nhiều người đi tới những chỗ rất tai hại để tìm kiếm ý nghĩa về hy vọng, hạnh phúc. Vì họ, chúng ta phải tích cực hơn nhiều trong việc loan báo Tin mừng cho văn hóa chúng ta, đặc biệt là những người trẻ trưởng thành. Tôi cầu mong rằng Thượng Hội đồng này mang đến sự hăng say, mang lại đức tin cho những người lẽ phải có nhưng vì lý do nào đó, họ đã tách rời khỏi đức tin”.

(ncrgister.com 21-10-2023)